Seznam prostředků pro záchranné práce

Je řešeno prostřednictvím Krizového plánu.