Seznam prostředků pro zabezpečovací práce

Je řešeno prostřednictvím Krizového plánu.