Seznam ohrožených subjektů

Organizace

Seznam ohrožených organizací detailně uvádí „Krizový plán“ (plán evakuace a operační plán „Zvláštní povodně“).

Ohrožené objekty s nebezpečnými a zvlášť nebezp. látkami

VT Opava

Typ objektu Popis skladované látky Vlastník objektu
adresa
zvlášť nebezpečná nebezpečná
Specifikace [t] Specifikace [t]
Strojovna minerální oleje       Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s., Provoz Háj ve Slezsku
Sklad hořlavin     nepersistentní min. oleje 10 Ostroj a.s., Těšínská
Galvanovna     metaloidy, kovy 20  
sklady     dichlormetan 155 TEVA Pharmaceutical Industries Ltd
sklady     toluen 230  
sklady     raney nikl 0,5  
strojovna     čpavek 2,7  
sklady     čpavek 0,3  
sklady     Anorg.slouč.P 2,7  

VT Moravice

Typ objektu Popis skladované látky Vlastník objektu
adresa
zvlášť nebezpečná nebezpečná
Specifikace [t] Specifikace [t]
Hypermarket
Prodejní plocha, sklad
    průmyslová hnojiva max. 6.0 Globus ČR, a.s., hypermarket Opava,
Hypermarket
Prodejní plocha, sklad
    oleje, mazadla max. 2.1  
Hypermarket
Prodejní plocha, sklad
    barvy, laky, ředidla max. 9.0  
Čerpací stanice     oleje, mazadla max. 0.40  
Čerpací stanice     Automobilový benzín max. 96.0  
Čerpací stanice     Motorová nafta max. 3000  
sklad PHM     Minerální oleje ropného původu, nafta max. 3000 Brano a.s., sklad hořlavin a PHM
Čerpací stanice nafta 12     SSMSK středisko Opava
Sklad olejů oleje rop. původu 1      

VT Hvozdnice, Čížina

Na VT Hvozdnice a Čížina nejsou objekty s nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami registrovány.