Ohrožené objekty obce Slavkov

Ohrožené objekty jsou umístěny v záplavovém území a v případě vzniku povodní představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území. Na k. ú. obce Slavkov jsou od toku Hvozdnice ohroženy záplavovou vlnou tyto nemovitosti:

V24 Č.p./č.ev., parc. č. Vlastník nemovitosti Kontaktní údaje Počet ohrožených osob Poznámka (jiné trvalé bydliště atd.) Foto ohrožené (dotčené) nemovitosti
Levý břeh Okluky 1;
levý břeh říčky Okluky
19č.p.: 77, 78, 85, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 133, 134, 264, 208  
Firma StamitSTAMIT, s.r.o.572 648 301 Firma se zaměřuje na výrobu strojních zařízení, lehkých nosných konstrukcí a spojovacího materiálu pro hliníkový program.  
Slavkov - ul. Slovanská;
U Bažantnice
 Č.p. 1083 v záplavovém území Litavy.  
Firma Kredit;
průmyslový areál Slavkov
Obchodní společnost KREDIT, spol. s. r. o.572 614 211 Firma se specializuje na výrobu těžkých pojízdných regálů, lehkého pojízdného zařízení, posuvných regálů a archivních regálů.  
ČOV Slavkov u Brna    
Slavkov - skladiště    
ZŠ a MŠ - Slavkov - d.p. MŠ - Slavkov;
Ludvíka Svobody 30
90   
Firma Kasko;
průmyslový areál Slavkov
KASKO spol. s r.o.572 613 711 Firma se zabývá výrobou a prodejem dekorační a stínící techniky.  
Slavkov u Opavy(Q100) - chatová osada;
u ul. Trní
 Q20-Q100(45-75m3/s)  
Slavkov - Zemědělské objekty;
u ČOV
    
Levý břeh Okluky 2;
levý břeh říčky Okluky
27č.p.: 75, 76, 92, 97, 100, 130, 89, 98, 106, 107, 135, 148, 226  
OÚ Slavkov;
Ludvíka Svobody 30
5   
POVISync: 19.03.2020 09:59:44