Ohrožené objekty obce Jakartovice

Ohrožené objekty jsou umístěny v záplavovém území a v případě vzniku povodní představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území. Na k. ú. obce Jakartovice jsou od toku Hvozdnice ohroženy záplavovou vlnou tyto nemovitosti:

V24 Č.p./č.ev., parc. č. Vlastník nemovitosti Kontaktní údaje Počet ohrožených osob Poznámka (jiné trvalé bydliště atd.) Foto ohrožené (dotčené) nemovitosti
Jakartovice(Q20) - horní konec;
poslední domy
 Q20(18m3/s)  
Mladecko(Q20) - u rybníku Q20(30m3/s)  
Bohdanovice(Q100)- dolní konec obce;
v okolí PB bezejmenného přítoku do Hvozdnice
 Q20-Q100(15-25m3/s)  
Deštné(Q20) - 2 objekty;
v úrovni Mladeckého dvora, pod PB bezejm. přítokem
 Q20(30m3/s)  
Jakartovice(Q20) - dolní konec;
u LB bezejmenného přítoku
 Q20(25m3/s)  
Jakartovice(Q20) - u penzionu nad Stáji;
proti vodě od penziónu na PB
 Q20(18m3/s)  
Jakartovice(Q100) - dolní konec;
u LB bezejmenného přítoku
 Q100(45m3/s)  
Jakartovice(Q100) - intravilán;
od soutoku s Heřmanickým p. po rekr. Zař. Chtaty Relax
 Q50-Q100(35-45m3/s)  
POVISync: 19.03.2020 09:59:36