Ohrožené objekty obce Holasovice

Ohrožené objekty jsou umístěny v záplavovém území a v případě vzniku povodní představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území. Na k. ú. obce Holasovice jsou od toku Opava, Lipinka, Heraltický potok ohroženy záplavovou vlnou tyto nemovitosti:

V24 Č.p./č.ev., parc. č. Vlastník nemovitosti Kontaktní údaje Počet ohrožených osob Poznámka (jiné trvalé bydliště atd.) Foto ohrožené (dotčené) nemovitosti
Rodinný dům č.p. 43, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Jiří Látal, Marie Látalová5   
Rodinný dům č.p. 42, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Aleš Rypl, Bc. Věra Ryplová1   
Rodinný dům č.p. 39, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Lubomír Svatoň, Pavlína Svatoňová    
Rodinný dům č.p. 38, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Lubomír Svatoň, Pavlína Svatoňová3   
Rodinný dům č.p. 41, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
ČR - Povodí Odry, s.p.1   
Rodinný dům č.p. 40, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Rostislav Veselka2   
Rodinný dům č.p. 44, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Vlastimil Kožaný1   
Rodinný dům č.p. 36, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Jan Bizon, Růžena Bizonová2   
Rodinný dům č.p. 37, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Jan Rusnačok2   
Rodinný dům č.p. 34, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Anežka Mařádková, Petr Mařádka1   
Rodinný dům č.p. 27, Štemplovec;
Štemplovec - LB Heraltického potoka
Iveta Labancová    
Rodinný dům č.p. 32, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Jitka Stoklasová2   
Rodinný dům č.p. 31, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Jiří Kožený, Eva Kožená2   
Rodinný dům č.p. 30, Štemplovec;
Štemplovec - LB Heraltického potoka
Ing. Petr Matějek    
Rodinný dům č.p. 30, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Jiřina Plačková3   
Firma, sklad č.p. 105, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Mlýn Herber, spol. s.r.o.733308354    
Rodinný dům č.p. 103, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Anna Schreierová2   
Rodinný dům č.p. 104, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Josef Drössler1   
Fotbalové hřiště a správní budova č.p. 210, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
    
Rodinný dům č.p. 51, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Adolfína Pišová2   
Rodinný dům č.p. 168, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Lenka Gorčicová5   
Rodinný dům č.p. 52, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Bc. Oldřich Šebela7   
Rodinný dům č.p. 205, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Petr Gajdošík, Helena Gajdošíková    
Rodinný dům č.p. 48, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
František Novák, Jana Nováková2   
Rodinný dům č.p. 47, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Lenka Matýsková1   
Silniční most Holasovice;
Silniční most přes Opavu, silnice III/0577
    
Jez, k.ú. Holasovice;
k.ú. Holasovice
    
Rodinný dům č.p. 35, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Jana Černínová2   
Rodinný dům č.p. 48, Loděnice;
Loděnice - Lipinka před zatrubněním
Miloš Čech, Radka Čechová    
Rodinný dům č.p. 102, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Josef Kuhn, Eva Kuhnová2   
Rodinný dům č.p. 53, Loděnice;
Loděnice - Lipinka před zatrubněním
Libor Losert    
Rodinný dům č.p. 101, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Anna Lubeníková4   
Rodinný dům č.p. 54, Loděnice;
Loděnice - Lipinka před zatrubněním
Jaroslav Losert, Gertrud Losertová    
Rodinný dům č.p. 94, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Bronislava Šovčíková5   
Rodinný dům č.p. 100, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Marie Herberová2   
Rodinný dům č.p. 59, Loděnice;
Loděnice - Lipinka před zatrubněním
Pavel Bokisch    
Rodinný dům č.p. 99, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Petr Hansel1   
Statek č.p. 98, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Radka Karli4   
Rodinný dům č.p. 97, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Renáta Pflegrová1   
Rodinný dům č.p. 96, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Jaroslav Novák2   
Rodinný dům č.p. 95, Holasovice;
Holasovice - PB řeky Opavy
Jiří Zavadil, Blanka Zavadilová2   
Skládka Holasovice II;
Nachází se mezi obcemi Holasovice a Skrochovice
    
Rodinný dům č.p. 8, Štemplovec;
Štemplovec - LB Heraltického potoka
Ing. František Horák, Ing. Ivana Horáková    
Rodinný dům č.p. 7, Štemplovec;
Štemplovec - LB Heraltického potoka
Ing. Jaromír Hřivnáč, Alena Hřivnáčová    
Rodinný dům č.p. 18, Štemplovec;
Štemplovec - LB Heraltického potoka
Vlastimil Zbořil, Naděžda Zbořilová    
Rodinný dům č.p. 46, Loděnice;
Loděnice - Lipinka před zatrubněním
Štefan Natšin, Michaela Volná    
Rodinný dům č.p. 17, Štemplovec;
Štemplovec - LB Heraltického potoka
Marie Schreierová    
Rodinný dům č.p. 44, Loděnice;
Loděnice - Lipinka před zatrubněním
Hana Bajtková    
Rodinný dům č.p. 16, Štemplovec;
Štemplovec - LB Heraltického potoka
Ing. Josef Ulrich    
Stodola č.p. 15, Štemplovec;
Štemplovec - LB Heraltického potoka
Hana Říčná    
Rodinný dům č.p. 47, Loděnice;
Loděnice - Lipinka před zatrubněním
Václav Kožík    
Rodinný dům č.p. 23, Štemplovec;
Štemplovec - LB Heraltického potoka
Ing. Petr Quis    
Rodinný dům č.p. 60, Loděnice;
Loděnice - Lipinka před zatrubněním
Zdenka Bartkovská    
Rodinný dům č.p. 69, Loděnice;
Loděnice - Lipinka před zatrubněním
Josef Lihotský    
Rodinný dům č.p. 22, Štemplovec;
Štemplovec - LB Heraltického potoka
Jan Vltavský    
Rodinný dům č.p. 19, Štemplovec;
Štemplovec - LB Heraltického potoka
Alois Klein, Marie Kleinová    
Hasičská zbrojnice SDH Loděnice;
Loděnice - Lipinka před zatrubněním
    
Rodinný dům č.p. 36, Loděnice;
Loděnice - Lipinka před zatrubněním
Petr Dudys, Marcela Dudysová    
Most přes Lipinku, Loděnice;
Loděnice - most přes Lipinku
    
Rodinný dům č.p. 35, Loděnice;
Loděnice - Lipinka před zatrubněním
Jaromír Tengler, Marie Tenglerová    
POVISync: 19.03.2020 10:00:51