Ohrožené objekty obce Háj ve Slezsku

Ohrožené objekty jsou umístěny v záplavovém území a v případě vzniku povodní představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území. Na k. ú. obce Háj ve Slezsku jsou od toku Opava, Hrabyňka ohroženy záplavovou vlnou tyto nemovitosti:

V24 Č.p./č.ev., parc. č. Vlastník nemovitosti Kontaktní údaje Počet ohrožených osob Poznámka (jiné trvalé bydliště atd.) Foto ohrožené (dotčené) nemovitosti
Chabičov - U splavu(hřiště);
nad jezem Háj ve Slezsku
 Q20-Q100(310-460m3/s) ovlivněný průtok  
Chabičov - Předmlýní;
areál firmy u ul. Mlýnská
 Q20-Q100(310-460m3/s) ovlivněný průtok  
Lhota u Opavy;
bývalý mlýn ve Lhotě
 Q20(305m3/s) ovlivněný průtok  
Domov pro seniory - Háj ve Slezsku - Smolkov;
Poddubí 7
84   
ZUŠ - Háj ve Slezsku;
Nádražní 11
600   
POVISync: 19.03.2020 10:00:18