Ohrožené objekty obce Dolní Životice

Ohrožené objekty jsou umístěny v záplavovém území a v případě vzniku povodní představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území. Na k. ú. obce Dolní Životice jsou od toku Hvozdnice ohroženy záplavovou vlnou tyto nemovitosti:

V24 Č.p./č.ev., parc. č. Vlastník nemovitosti Kontaktní údaje Počet ohrožených osob Poznámka (jiné trvalé bydliště atd.) Foto ohrožené (dotčené) nemovitosti
Dolní Životice Q20, pravý břeh;
Dolní Životice, pravý řeh
26   
Dolní Životice - Podlesí;
Dolní Životice - Podlesí
5   
Dolní Životice Q100, pravý břeh;
Dolní Životice, pravý břeh
57   
Severozápadní část obce Dolní Životice;
Budovy s č. p. 49, 258, 135, 154, 155, 270, 162, 159, 250, 156, 130, 260, 177, 207, 192, 187
47   
Bytový dům s č.p. 16450   
Zámek Dolní Životice;
Budova s č.p. 1.
115   
Severovýchodní část obce Dolní Životice;
Budovy s č.p. 18, 20, 33, 121, 225, 32, 41
28   
Dolní Životice Q100, levý břeh;
Dolní Životice, levý břeh
15   
Dolní Životice Q20, levý břeh;
Dolní Životice, levý břeh
18   
POVISync: 19.03.2020 10:00:14