Ohrožené objekty obce Brumovice

Ohrožené objekty jsou umístěny v záplavovém území a v případě vzniku povodní představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území. Na k. ú. obce Brumovice jsou od toku Opava, Čižina ohroženy záplavovou vlnou tyto nemovitosti:

V24 Č.p./č.ev., parc. č. Vlastník nemovitosti Kontaktní údaje Počet ohrožených osob Poznámka (jiné trvalé bydliště atd.) Foto ohrožené (dotčené) nemovitosti
Brumovice - č.p. 351, 249    
Brumovice - č.p. 400    
Skrochovice(Q100);
Skrochovický mlýn + ul. Mostní
 Q100(380m3/s)  
Pustý mlýn(Q100) - u železniční trati;
mezi žel. trati a silnicí
 Q20-Q100(50-75m3/s)  
Brumovice - Brumovický mlýn;
Brumovický mlýn
 Q5(120m3/s), při Q100 zaplaven  
Skrochovice - Skrochovický mlýn;
Skrochovický mlýn
 Q5(120m3/s)  
Pocheň(Q100) - 1 RD;
za limnigrafickou stanici
 Q100(50m3/s)  
Pustý mlýn(Q100) - u silnice;
za silnicí
 Q20-Q100(50-75m3/s)  
Brumovice č.p. 175, 25, 357, 352, 356    
Pocheň(Q20) - chatová oblast;
u zříceniny hradu Vartnov
 Q5-Q20(20-30m3/s)  
Brumovice - č.p. 401, 402, 277, 295, 373, 268    
POVISync: 19.03.2020 10:00:07