Ohrožené objekty obce Branka u Opavy

Ohrožené objekty jsou umístěny v záplavovém území a v případě vzniku povodní představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území. Na k. ú. obce Branka u Opavy jsou od toku Moravice ohroženy záplavovou vlnou tyto nemovitosti:

V24 Č.p./č.ev., parc. č. Vlastník nemovitosti Kontaktní údaje Počet ohrožených osob Poznámka (jiné trvalé bydliště atd.) Foto ohrožené (dotčené) nemovitosti
Branka u Opavy(Q20) - chatová zástavba;
dolní část obce nad limnig. stanicí na PB
 Q20(110m3/s)ovliv.  
Branka u Opavy(Q100) - chatová zástavba;
dolní část obce nad limnig. stanicí na PB
 Q20-Q100(110-160m3/s)ovliv.  
ZŠ a MŠ - Branka u Opavy - d.p. MŠ Branka;
Školní 53
50   
ZŠ a MŠ - Branka u Opavy;
Školní 58
80   
OÚ Branka u Opavy;
Bezručovo nábřeží 54
2   
POVISync: 19.03.2020 10:00:00