Místa ohrožená bleskovou povodní

Id. Název Popis Obec směr
55551Dolní Životice - PodlesíPřitok přívalových vod do místní části Podlesí. Plocha povodí kritického bodu je 266,06 ha, průměrný sklon povodí 15,6% a podíl orné půdy činní 24%.Dolní ŽivoticeSV 
55549Dolní Životice - severovýchod obcePřitok přívalových vod do severovýchodní části obce především z polních tratí Na prutech a Prostřední pole.Dolní ŽivoticeJ 
55548Dolní Životice - severozápad obcePřitok přívalových vod ze severozápadu obce. Ohroženy nemovitosti především na ulici Hlavní a Zámecká.Dolní ŽivoticeJ 
55550Dolní Životice č.p. 115Přitok přívalových vod z polní trati Kopčanská humna na ulici Štáblovská, ohrožen je především objekt č.p. 115Dolní ŽivoticeSV 
7265Hrabství - splach z polí a lukPřítok přívalových vod z oblastí okolních luk a polí, směrem od intravilánu obce k jižní zalesněné části, kde dochází k soustředění přívalové vody do koryta Břízky.SkřipovJJV 
50912Hradec nad Moravicí - Bohučovická, nad č. e. 57splach z luk do ulice Bohučovická, nad č. e. 57Hradec nad MoravicíZ 
52116Hradec nad Moravicí - Kajlovecsplach z lesa a luk do horní části KajlovceHradec nad MoravicíZ 
50910Hradec nad Moravicí - u č. p. 389splach z luk a lesů k č. p. 389Hradec nad MoravicíSZ 
50911Hradec nad Moravicí - ulice Pod Kalváriísplach z luk do ulice Pod KalváriíHradec nad MoravicíSZ 
52114Hradec nad Moravicí - ulice Slezskásplach z lesa na kopci Hanuše do ulice SlezskáHradec nad MoravicíV 
52113Hradec nad Moravicí, Žimrovice - u č. p. 234splach z pole k č. p. 234Hradec nad MoravicíV 
4685ChorandaOhrožení přívalovou povodní Choranda - splach ornice - ohrožení SZ chatovou část obceMladeckoZSZ 
4681KopceOhrožení přívalovou povodní Kopce - LitultoviceLitultoviceSV 
4683Lesní_poleOhrožení přívalovou povodní Lesní pole - splach orniceMladeckoZJZ 
4684LoučkyOhrožení přívalovou povodní Loučky - voda přitéká z luk a ohrožuje SV část intravilánu obceMladeckoJJV 
4680Louky LitultoviceOhrožení přívalovou povodní Louky - LitultoviceLitultoviceJV 
69968Malé Hoštice - nad ulicí DružstevníV případě přívalových srážek docházelo v minulosti k zaplavení této části Malých Hoštic.OpavaJ 
69967Malé Hoštice - severV případě přívalových srážek docházelo v minulosti k zaplavení této části obce.OpavaJJZ 
6716Nové Sedlice - ul. Horní, K Lesu, U HřištěOhrožení přívalovou povodní přicházející z lesa a luk a ohrožující ulice Horní, K Lesu, U HřištěNové SedliceSZ 
6715Nové Sedlice - ul. ZahumenníOhrožení přívalovou povodní přicházející z pole a ohrožujicí ulici ZahumenníNové SedliceVJV 
55425Otice - jihovýchod obcePřitok přívalových vod do jihovýchodní části intravilánu obce - ulice Hlavní a K RybníčkůmOticeSV 
55547Otice - Otický příkopPřitok přívalových vod z povodí Otického příkopu do intravilánu obce OticeOticeJV 
55427Otice - Otický příkopPřitok přívalových vod z povodí Otického příkopu a vybřežení do severní části intravilánu obce OticeSlavkovV 
55424Otice - RybníčkyPřitok přívalových vod do místní části RybníčkyOticeSV 
7264Skřipov - splach z polí a lukPřítok přívalových vod z oblastí okolních luk a polí, vedoucí přes intravilán obce. Kritický bod přívalové povodně se nachází v jižní části katastru u silnice II/463 v blízkosti č. p. 57SkřipovJJZ 
POVISync: 19.03.2020 10:01:26