Humanitární pomoc

Humanitární pomoc je řešena prostřednictvím Krizového plánu, jehož nedílnou součástí je předmětný povodňový plán.