Hlásné profily

Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

  • Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
  • Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
  • Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.²

organizační informace: Hlásné profily kat. A a B

V25 Hlásný profil Poznámka  
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Hlásný profil kategorie A - Branka u Opavy, tok Moravice150200240   
Hlásný profil kategorie A - Opava, tok Opava250300350   
POVISync: 19.03.2020 10:01:19
 

organizační informace: Hlásné profily kat. C

V26 Hlásný profil Poznámka  
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Hlásný profil kategorie C - Držkovice, tok Opava250280310   
Hlásný profil kategorie C - Litultovice H1 (Choltický potok), tok Choltický p.5080120   
Hlásný profil kategorie C - Otice (Hvozdnice), tok Hvozdnice290330370   
Hlásný profil kategorie C - Litultovice H2 (Litultovický potok), tok Litultovický p.5080120   
Hlásný profil kategorie C - Litultovice-Luhy (Hvozdnice), tok Hvozdnice7080120   
Hlásný profil kategorie C - Nové Sedlice, Sedlinka, tok Sedlinka70110130   
Hlásný profil kategorie C - Hradec nad Moravicí - Žimrovice (Moravice), tok Moravice150200230   
POVISync: 19.03.2020 10:01:21
 

1 - dosažení dolní úrovně vodočetné latě hlásného profilu
2 – pod dolní hranou mostovky
3 - pod hranou propustku
4 - měřeno od povrchu mostní desky
5 - měřeno od koruny opěrné zdi
6 - měřeno od koruny římsy objektu vtoku do uzavřeného profily
7 – pod horní hranou mostovky