Zásadní vodní toky ve správním obvodu ORP Havířov a jejich správci

V1 Identifikátor toku Správce Název Č. Katastrální území ČHP  
10100140 Povodí Odry, s. p. Stonávka 1 Albrechtice, Těrlicko 2-03-03-052  
10101263 Povodí Odry, s. p. Chotěbuzka 2 Albrechtice 2-03-03-063  
10100124 Povodí Odry, s. p. Lučina 3 Havířov, Horní Bludovice 2-03-01-062  
10100919 Povodí Odry, s. p. Sušanka 4 Havířov, Horní Suchá 2-03-01-071  
10100857 Povodí Odry, s. p. Venclůvka (Dolní Datyňka) 5 Havířov    
10215208 Povodí Odry, s. p. Špluchovský potok 6 Horní Bludovice 2-03-01-074  
10211692 Povodí Odry, s. p./ Správce obec Horní Suchá Koutňák 7 Horní Suchá    
10208657 Povodí Odry, s. p. Závadovický potok 8 Mimo k.ú. ORP Havířov (k.ú. Dolní Domaslavice), vlévá se do Stonávky 2-03-03-061  
10213770 Lesy ČR, s. p. Záguří - Čaplovecký potok 9 Mimo k.ú. ORP Havířov (k.ú. Soběšovice), vlévá se do Stonávky    

Informace o dalších přítocích hlavních toků ve správním obvodu ORP Havířov jsou uvedeny v dílčích povodňových plánech obcí v ORP Havířova a v části Organizace povodňové ochrany obcí v PP ORP Havířov.