Zásadní vodní díla a další stavby ve správním obvodu ORP Havířov

V4 Katastrální území Název vodního díla (VD), upřesnění lokality Vlastník Umístění VD dle KN, parcely  
Havířov Odkaliště - lokalita Dolní Suchá - u toku Sušanka RPG RE Land, s.r.o.,
Gregorova 2582/3,
Moravská Ostrava,
701 97 Ostrava
2691/3
2691/7
2691/12
2691/16
2691/21
2691/25
2691/29
 
Havířov VD Bartošůvka, Dolní Suchá RPG RE Land, s.r.o.,
Gregorova 2582/3,
Moravská Ostrava,
701 97 Ostrava
parcela 147/1  
Těrlicko Vodní nádrž Těrlicko (manipuluje se podle manipulačního řádu) Povodí Odry, s.p.,
Varenská 3101/49,
Moravská Ostrava,
701 26 Ostrava

Pověřený hrázný:
Popieluch Vojtěch
tel.: 596 421 027
parcely:

1572
49°44'23.586"N,
18°29'26.427"E

3904
49°44'30.678"N,
18°29'36.132"E

2645
49°45'43.224"N,
18°29'44.951"E

559/1
49°46'11.904"N,
18°30'39.026"E
 
 
 
 
 
 
 
mimo správní obvod ORP Havířov
Lučina Vodní nádrž Žermanice (manipuluje se podle manipulačního řádu) Povodí Odry, s.p.,
Varenská 3101/49,
Moravská Ostrava,
701 26 Ostrava

Pověřený hrázný:
Luděk Vrána
tel.: 602 522 164
682/1  

Informace o dalších vodních dílech ve správním obvodu ORP Havířov jsou uvedeny v dílčích povodňových plánech obcí v ORP Havířov a v části Organizace povodňové ochrany obcí v PP ORP Havířov.