Výpis přiložených dokumentů

Výtisky: ORP Havířov

CD: Moravskoslezský kraj
Povodí Odry, státní podnik
Lesy ČR, státní podnik

Odborné stanovisko správce toků Povodí Odry, s.p.

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství