Varování - hlásná služba

Varování probíhá formou hlášení v rozhlase. Možnost využití vzoru vyhlášení zprávy rozhlasem (Příloha Vzor vyhlášení II. a III. SPA formou rozhlasu).

Varování obcí ve správním obvodu ORP Havířov, okolních ORP a PK kraje je zajištěno telefonicky či SMS zprávami s potvrzením, případně e-maily a další.

organizační informace:

V23 Odpovědná osoba/ organizace Kontaktní údaje Poznámka
Mgr. Jana Feberová Tel.: 596 803 210,  feberova.jana@havirov-city.cz Za varování zodpovídá Magistrát města Havířov ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Havířova Hasičským záchranným sborem ČR. K varování bude využit systém varování a vyrozumění obyvatelstva.
Ing. Jana Návratová Tel.: 596 803 276 p, vedouci.ozp@havirov-city.cz
Městská policie Karvinská 1a, Havířov,
tel.: 596 813 432
Osobně nebo megafonem