Povodňové komise sousedních obcí s rozšířenou působností

PK ORP Havířov informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních ORP a povodňový orgán kraje.

Povodňová komise ORP Ostrava

Povodňová komise ORP : ORP Ostrava
Základní informace
Obec: Ostrava Kód obce: 1961
Ulice: Prokešovo náměstí Telefon: 599443131
Číslo popisné: 1803 Fax:
PSČ: 72930 e-mail: posta@ostrava.cz
Poznámka: V době povodně zasedá v sídle IBC MSK, Nemocniční 11/3328. WWW stránky: http://www.ostrava.cz
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Macura Tomáš Ing., MBA Funkce v komisi: předseda Funkce: primátor
Adresa práce: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava Telefon práce: 599443131

Jméno: Vlček Vladimír brig. gen. Ing., Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: ředitel HZS MSK
Adresa práce: Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, 700 30 Telefon práce: 950730300(4)

Jméno: Valerián Pavel Ing. Bc., Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Adresa práce: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava Telefon práce: 599442306

Jméno: Dočekal René Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení krizového řízení-bezpečnostní ředitel
Adresa práce: Magistrát města Ostravy, odbor kanceláře primátora, Prokečovo náměstí 8, Ostrava Telefon práce: 599442442

Jméno: Dokoupilová Sylva kpt. Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí starší důstojník
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství Ostrava Telefon práce: 973487724

Jméno: Brázda Aleš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: odbor ochrany životního prostředí - specialista životního prostředí
Adresa práce: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava Telefon práce: 599442308

Jméno: Štalmach Vladimír pkl. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel městského ředitelství PČR Ostrava
Adresa práce: Městské ředitelství PČR Ostrava, 30. dubna 24, 729 21 Ostrava Telefon práce: 974725229

Jméno: Nytra Zdeněk Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: radní města Ostravy
Adresa práce: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava Telefon práce:  

Jméno: Kutý David Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: výrobní ředitel
Adresa práce: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava Telefon práce: 597475144

Jméno: Uhlíř Petr Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí údržby silnic
Adresa práce: Ostravské komunikace, a.s. Telefon práce:  

Jméno: Mlčák David Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel dopravního úseku
Adresa práce: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava-Moravská Ostrava Telefon práce:  

Jméno: Mudra Radim MVDr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí pracovník
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, Ostrava-Moravská Ostrava Telefon práce: 595138122

Jméno: Němčík Jiří plk.Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení IZS
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh Telefon práce: 950730316

Jméno: Šebestová Kateřina Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: náměstkyně primátora
Adresa práce: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava Telefon práce: 599443453

Jméno: Odrejček Jan Ing. Funkce v komisi: delegát Funkce: vedoucí VHP Ostrava
Adresa práce: Povodí Odry, s.p., VHP Ostrava, Střádalů 26, Ostrava-Kunčice Telefon práce: 596237121

Jméno: Plaček Miroslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel Městské policie Ostrava
Adresa práce: Nemocniční 3328/11, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Telefon práce: 950739403

POVISync: 11.06.2020 12:55:05

Povodňová komise ORP Frýdek-Místek

Povodňová komise ORP : ORP Frýdek-Místek
Základní informace
Obec: Frýdek-Místek Kód obce: 1741
Ulice: Radniční Telefon: 558609111
Číslo popisné: 1148 Fax: 558609166
PSČ: 73822 e-mail: podatelna@frydekmistek.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.frydekmistek.cz
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Pobucký Michal RNDr., DiS. Funkce v komisi: předseda Funkce: primátor
Adresa práce: statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558609100

Jméno: Garba Martin Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru vnitřních věcí
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558609130

Jméno: Hronovský Miroslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558609220

Jméno: Cholewiková Silvie Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: zástupce vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku,Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558609489

Jméno: Kališ Ivo Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Městská policie Frýdek-Místek, třída T.G. Masaryka 633, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558631481-2

Jméno: Kohut Jaromír Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: předseda představenstva
Adresa práce: 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558443214

Jméno: Kubátka Dalibor por. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: prevence ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek Telefon práce: 950720128

Jméno: Masciuchová Jana Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru správy obecního majetku
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 10, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558609170

Jméno: Matějíková Jana Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: tisková mluvčí
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558609122

Jméno: Menšík Petr Mgr. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558609102

Jméno: Mičková Petra Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství
Adresa práce: Magistrát města Frýdek-Místek, Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558609695

Jméno: Mikulenka Peter Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí investičního odboru
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558609261

Jméno: Rajnochová Veronika Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství
Adresa práce: Magistrát města Frýdek-Místek, Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558609492

Jméno: Šimko Maroš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1149, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558609300

Jméno: Václavík Tomáš Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558609376

Jméno: Křibík Jaromír kpt. Mgr. Funkce v komisi: delegát Funkce: vrch. komisař
Adresa práce: Policie ČR, Frýdek-Místek Telefon práce: 974732290

Jméno: Svobodník Čestmír Funkce v komisi: delegát Funkce: ved. VHP PO Ostrava, závod F-M
Adresa práce: Povodí Odry státní podnik, Ostrava, závod Frýdek-Místek Telefon práce: 558442902

Jméno: Tomečková Jana Ing. Funkce v komisi: delegát Funkce:  
Adresa práce: Lesy ČR s.p. OST F-M- správa toků Telefon práce: 956951214

Jméno: Gilarová Šárka Ing. Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek Telefon práce: 558609481

Jméno: Volníková Věra Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: referent vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství
Adresa práce: Magistrát města Frýdku-Místku, Politických obětí 2478, 73801 Frýdek-Místek Telefon práce: 558609494

POVISync: 11.06.2020 12:56:46

Povodňová komise ORP Český Těšín

Povodňová komise ORP : ORP Český Těšín
Základní informace
Obec: Český Těšín Kód obce: 1821
Ulice: nám. ČSA Telefon: 553035111
Číslo popisné: 1 Fax: 553035115
PSČ: 73701 e-mail: epodatelna@tesin.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.tesin.cz
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Hřebačková Gabriela Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: starostka Města Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035102

Jméno: Pavelek Tomáš Bc. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta města Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558035103

Jméno: Nestrašil Petr Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odd. ŽP
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035620

Jméno: Barabančíková Eleonora Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: správce vodních toků
Adresa práce: Nábřeží Míru 95, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558731700

Jméno: Benatzká Karína Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru místního hospodářství
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035500

Jméno: Haas Pavel npor. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel stanice
Adresa práce: Sokolovská 1511/29, 737 01 Český Těšín, HZS MSK stanice Český Těšín Telefon práce: 950713097

Jméno: Harok David Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: starosta obce Chotěbuz
Adresa práce: Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz Telefon práce: 558733131

Jméno: Chroboczek Petr Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel Městské policie Český Těšín
Adresa práce: Sokolovská 1511/29, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035900

Jméno: Skalka Tomáš npor. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí obvodního oddělení PČR, Český Těšín
Adresa práce: nám. Míru 360/52, Český Těšín Telefon práce: 974734710

Jméno: Zabystrzan Lukáš Funkce v komisi: člen Funkce: referent výstavby a živ. prostředí
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035602

Jméno: Lipinová Andrea Ing. Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: tajemník Bezpečnostní rady ORP Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035446

Jméno: Slováček Vít Ing. Funkce v komisi: zástupce předsedy Funkce: místostarosta města Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035101

Jméno: Lyčková Jarmila Ing. Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Funkce: vedoucí odboru výstavby a ŽP
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035600

Jméno: Kwiczalová Eva Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník MěÚ Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035104

Jméno: Beierová Martina Bc. Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: vedoucí oddělení komunálních služeb
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558035510

Jméno: Kisza Tomáš npor.Bc. Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: zástupce vedoucího obv.odd.PČR Český Těšín
Adresa práce: Sokolovská 2116, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558731800

Jméno: Klimek Stanislav Ing. Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: místostarosta obce Chotěbuz
Adresa práce: Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz Telefon práce:  

Jméno: Křenek Daniel Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: referent vodního hosp. a ochrany přírody
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035624

Jméno: Wawrzyk Michal Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: zástupce velitele MěP Český Těšín
Adresa práce: Sokolovská 2116, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035901

Jméno: Bazgierová Iva Bc., DiS. Funkce v komisi: zastupující zapisovatelka Funkce: vedoucí odboru občanskosprávního
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558035440


Pracovní skupina povodňové komise: povodňová komise


Pracovní skupina povodňové komise: pracovní štáb povodňové komise

Seznam organizací v pracovní skupině povodňové komise

Organizace: FCC. spol. s r.o. Funkce v komisi:   Kontakt: telefon:558711037
fax:
email:
WWW:

POVISync: 11.06.2020 12:56:33

Povodňová komise ORP Karviná

Povodňová komise ORP : ORP Karviná
Základní informace
Obec: Karviná Kód obce: 1805
Ulice: Karola Śliwky Telefon: 596387432,596387436
Číslo popisné: 618 Fax: 596387264
PSČ: 73324 e-mail: ozp@karvina.cz
Poznámka: Zasedací místnost B/89 WWW stránky: http://www.karvina.cz
Seznam členů povodňové komise

Jméno: WOLF Jan Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: Primátor
Adresa práce: Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát Telefon práce: 596387223

Jméno: NOGOL Roman PhDr., MPA Funkce v komisi: místopředseda Funkce: tajemník magistrátu
Adresa práce: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát Telefon práce: 596387243

Jméno: KRUPKOVÁ Libuše Ing., MPA Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí
Adresa práce: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát Telefon práce: 596387262

Jméno: BALON Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí životního prostředí OKD, a.s.
Adresa práce: OKD, a.s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly Telefon práce: 596262318

Jméno: BIČEJ Petr Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel Městské policie Karviná
Adresa práce: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Telefon práce: 595390984

Jméno: BLANÍKOVÁ Renáta Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení vnitřních služeb OO MMK
Adresa práce: Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát Telefon práce: 596387202

Jméno: BOGOCZOVÁ Helena Ing., MPA Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí Odboru majetkového MMK
Adresa práce: Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Telefon práce: 596387308

Jméno: FEBER Ondřej Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: starosta
Adresa práce: Obecní úřad Stonava, Stonava 730, 735 34 Stonava Telefon práce: 596422049

Jméno: FILIP Oldřich Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí vodohospodářského provozu Český Těšín
Adresa práce: Povodí Odry, státní podnik, Nábřeží Míru 95, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558731700

Jméno: HOLAJNOVÁ Marcela Funkce v komisi: člen Funkce: referent oddělení územního plánování a životního prostředí OSŽP MMK
Adresa práce: Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát Telefon práce: 596387489

Jméno: KRAINOVÁ Ivana Funkce v komisi: člen Funkce: referent oddělení územního plánování a životního prostředí OSŽP MMK
Adresa práce: Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát Telefon práce: 596387453

Jméno: LEBIEDZIK Marian Doc. Ing., Ph.D. Funkce v komisi: člen Funkce: starosta
Adresa práce: Petrovice u Karviné 251, 735 72 Petrovice u Karviné  Telefon práce: 596361012

Jméno: LOJKÁSEK Aleš Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník Bezpečnostní rady ORP Karviná
Adresa práce: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát Telefon práce: 596387454

Jméno: LUKŠÍKOVÁ Hana Mgr. et Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: referent oddělení územního plánování a životního prostředí OSŽP MMK
Adresa práce: Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát Telefon práce: 596387491

Jméno: MNICHOVÁ Martina Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení územního plánování a životního prostředí OSŽP MMK
Adresa práce: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát Telefon práce: 596387440

Jméno: MRÓZEK Marián Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel stanice HZS Karviná
Adresa práce: Ostravská 883/8, 733 01 Karviná - Fryštát Telefon práce: 950711097

Jméno: PATOČKA Aleš Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: referent oddělení územního plánování a životního prostředí OSŽP MMK
Adresa práce: Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát Telefon práce: 596387753

Jméno: ROSMAN Ladislav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: starosta
Adresa práce: Obecní úřad Dětmarovice, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice Telefon práce: 596540141

Jméno: SARČÁK Jaroslav Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí obvodního oddělení Karviná 1
Adresa práce: Policie ČR, Obvodní oddělení Karviná 1, U Svobodáren 1298, 735 06 Karviná-Nové Město Telefon práce: 974734650

Jméno: SLEZÁKOVÁ Michaela Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí provozního úseku
Adresa práce: Mojmírovců 597/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Telefon práce: 596663477

Jméno: SZELONGOVÁ Marie Funkce v komisi: člen Funkce: vodohospodář
Adresa práce: Lázně Darkov, a.s., Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná-Hranice Telefon práce: 596372321

Jméno: WENZLOVÁ Iva Funkce v komisi: člen Funkce: referent oddělení provozu a údržby majetku OM MMK
Adresa práce: Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát Telefon práce: 596387334


Pracovní skupina povodňové komise: Pracovní štáb povodňové komise Karviná

POVISync: 11.06.2020 12:57:19

Povodňová komise ORP Orlová

Povodňová komise ORP : ORP Orlová
Základní informace
Obec: Orlová Kód obce: 1813
Ulice: Osvobození Telefon: 596581111
Číslo popisné: 796 Fax: 596581333
PSČ: 73514 e-mail: urad@muor.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.mesto-orlova.cz
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Chlubna Miroslav Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: MěÚ Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Telefon práce: 596581248

Jméno: Janiczek Tadeáš Funkce v komisi: tajemník Funkce:  
Adresa práce: MěÚ Orlová Telefon práce: 596581736

Jméno: Blatoň Tomáš Ing. npor. Funkce v komisi: člen Funkce: Velitel hasičů Orlová
Adresa práce:   Telefon práce: 950714101

Jméno: Gabzdyl René npor. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí
Adresa práce: Policie ČR, Havířov 1, Sv. Čecha 1, Havířov Telefon práce: 974744650

Jméno: Hájek Radislav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení životního prostředí
Adresa práce: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně Telefon práce: 596581716

Jméno: Lukša Jiří Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: starosta
Adresa práce: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Telefon práce: 596542900

Jméno: Murycová Dáša Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: starostka
Adresa práce: Ob. úřad Doubrava, č.599, Doubrava Telefon práce: 596549019

Jméno: Niklová Věra Ing. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Povodí Odry, s.p. Telefon práce: 596237121

Jméno: Turoň Tomáš Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí provozního úseku
Adresa práce: Povodí Odry,Závada 167, 735 72 Petrovice u Karviné Telefon práce: 596542440

POVISync: 11.06.2020 12:55:33