Povodňová komise města Havířov

Povodňová komise obce : Havířov
Základní informace
Obec: Havířov Kód obce: 555088
Ulice: Svornosti Telefon: 596803276
Číslo popisné: 86 Fax: 596803350
PSČ: 73601 e-mail: vedouci.ozp@havirov-city.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.havirov-city.cz
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Bělica Josef Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: primátor
Adresa práce: Magistrát města Havířova, Svornosti 2 Telefon práce: 596803210

Jméno: Menšík Milan Ing. Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Funkce: tajemník
Adresa práce: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov Telefon práce: 596803249

Jméno: Návratová Jana Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odboru ŽP
Adresa práce: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov Telefon práce: 596803276

Jméno: Bonczek Antonín Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: SMVaK a.s., ČOV Havířov, PS 17, 736 01 Havířov Telefon práce: 596831023

Jméno: Budina Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel
Adresa práce: HZS MSK, Hasičská stanice Havířov, Karvinská 1, 736 01 Havířov Telefon práce: 950712011

Jméno: Grzonková Iveta Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru komunálních služeb
Adresa práce: Magistrát města Havířova, Svornosti 2/86 Telefon práce: 596803330

Jméno: Hlaváčková Jana Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent
Adresa práce: Magistrát města Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov Telefon práce: 596803366

Jméno: Javorek Milan Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: SMVaK a. s. Moskevská 26 736 01 Havířov Telefon práce: 596384109

Jméno: Martínek Ludvík Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: TSH a.s., Karvinská 66, 736 01 Havířov Telefon práce: 596802634

Jméno: Matěj Jiří Ing.et.Ing.,Bc., MBAce Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel SSRZ Havířov
Adresa práce: Těšínská 1296/2a, Havířov - Podlesí Telefon práce: 596411452

Jméno: Muras Bohuslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Městská policie, Karvinská 1a, 736 01 Havířov Telefon práce: 596813146

Jméno: Pacák Jiří Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent krizového řízení
Adresa práce: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov Telefon práce: 596803259

Jméno: Spišiak Ivan Funkce v komisi: člen Funkce: GasNet Služby, s.r.o., mistr okrsku Havířov
Adresa práce: Varenská 2723/51, Ostrava Telefon práce:  

Jméno: Stanek Jozef npor. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí obv. oddělení Policie ČR
Adresa práce: Sv. Čecha 1, Havířov - Město Telefon práce: 974744650

Jméno: Švarc Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí provozně technického oddělení
Adresa práce: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Telefon práce:  

Jméno: Urbancová Bernarda Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí OSV
Adresa práce: Magistrát města Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov Telefon práce: 596803150

POVISync: 09.06.2021 08:50:59