Plán spojení

Schéma spojení je uvedeno v příloze Metodický pokyn MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 12/2011.

Základním způsobem spojení mezi povodňovými orgány je spojení telefonem, případně mobilními telefony, viz tabulka Povodňová komise obce s rozšířenou působností Havířov, Povodňové komise obcí ve správním obvodu ORP Havířov, Povodňové komise sousedních obcí s rozšířenou působností, Nadřízená povodňová komise Moravskoslezského kraje (body 3.2. - 3.5.).