Ostraha zaplavených objektů

V8 Ostraha zaplavených oblastí
Oblast Předpokládaný počet sil Zajišťuje Způsob ostrahy
Chatová osada NOVA 2 Policie ČR hlídková služba
Kolem RD na ul.Luční 5 Městská policie + PČR hlídková služba