Ohrožení vnitřními vodami

V5 Vnitřní vody
Ohrožené území Není známo.
Způsob ochrany