Ohrožené objekty města Horní Suchá

Ohrožené objekty jsou umístěné v záplavovém území a v případě vzniku povodně představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území. Na k. ú. obce Horní Suchá jsou od toku Sušanka a jejích přítoků ohroženy záplavovou vlnou tyto nemovitosti:

V19 Č.p./č.ev., parc. č. Vlastník nemovitosti Kontaktní údaje Počet ohrožených osob Poznámka (jiné trvalé bydliště atd.) Foto ohrožené (dotčené) nemovitosti
Odkaliště;
parcela č.p. 3067/1
RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 70197 Moravská Ostrava    
Dům č.p. 419/2;
Těšiňok 419/2
Kruk Radim Objekt se nachází v ZÚ, avšak nebyl ani při historických povodních Q100 ohrožen. Ve výjimečných případech hrozí zaplavení sklepů a příjezdových komunikací.  
Dům č.p. 463;
Končinovka 463/10
Malerz Josef Objekt se nachází v ZÚ, avšak nebyl ani při historických povodních Q100 ohrožen. Ve výjimečných případech hrozí zaplavení sklepů a příjezdových komunikací.  
Dům č.p. 108/4;
Pěší 108/4
Josef a Halina Klimasovi596 425 671 Ohrožení suterénu a přízemí budovy.  
Dům č.p. 1316/8;
Pěší 1316/8
Czechowicz Jan    
Odkaliště;
parcela č.p. 3103/1
RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 70197 Moravská Ostrava    
Dům č.p. 88;
Dr. Glazera 1228/7
Dočkal Miroslav    
Dům č.p. 427;
Potoční 427/6
Myslivcová Jolana a Tomanová JindřiškaHlavní třída 167/44, 736 01, Havířov - Město Objekt se nachází v ZÚ, avšak nebyl ani při historických povodních Q100 ohrožen. Ve výjimečných případech hrozí zaplavení sklepů a příjezdových komunikací.  
Dům č.p. 215/7;
Končinovka 215/7
SJM Starzyczný Jaroslav a Paříková JarmilaBožkova 400/67, 734 01, Karviná - Ráj Objekt se nachází v ZÚ, avšak nebyl ani při historických povodních Q100 ohrožen. Ve výjimečných případech hrozí zaplavení sklepů a příjezdových komunikací.  
Dům č.p. 448/20;
Stonavská 448/20
Gőringer Pavel Ing. a Göringerová KarolínaHorymírova 2950/18, 700 30, Ostrava - Zábřeh    
OÚ Horní Suchá;
Sportovní 2/3
Obec Horní Suchá596 425 645, 596 425 975    
Dům č.p. 481/2;
Potoční 481/2
SJM Kunc Miroslav a Kuncová Irena Objekt se nachází v ZÚ, avšak nebyl ani při historických povodních Q100 ohrožen. Ve výjimečných případech hrozí zaplavení sklepů a příjezdových komunikací.  
Dům č.p. 30;
Na Stavech 30/9
Czyž Rudolf a Czyžová Renáta Objekt se nachází v ZÚ, avšak nebyl ani při historických povodních Q100 ohrožen. Ve výjimečných případech hrozí zaplavení sklepů a příjezdových komunikací.  
Dům č.p. 1383;
Na Stavech 1383/11
SJM Czyž Radek a Czyžová Lenka    
POVISync: 18.07.2018 03:07:13