Ohrožené objekty města Horní Bludovice

Ohrožené objekty jsou umístěné v záplavovém území a v případě vzniku povodně představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území. Na k. ú. obce Horní Bludovice jsou od toku Lučina ohroženy záplavovou vlnou tyto nemovitosti:

V19 Č.p./č.ev., parc. č. Vlastník nemovitosti Kontaktní údaje Počet ohrožených osob Poznámka (jiné trvalé bydliště atd.) Foto ohrožené (dotčené) nemovitosti
Dům č.p. 211;
Horní Bludovice 211
Korbáš Štěpán6   
Dům č.p. 20;
Horní Bludovice 20
Králík Roman4   
Dům č.p. 217;
Horní Bludovice 217
Semotamová Dana5   
Zahradní chaty;
u limnigrafu
 Q20(29m3/s)  
Dům č.p. 6;
Horní Bludovice 6
Němčík Svatopluk2   
Dům č.p. 21;
Horní Bludovice 21
Průcha Miroslav3   
Rodinný dům;
u limnigrafu
 Q100(56m3/s)  
Dům č.p. 8;
Horní Bludovice 8
Mikula Čeněk5počet osob se sníženou pohyblivostí: 1  
OÚ Horní Bludovice;
Horní Bludovice 434
10   
Dům č.p. 7;
Horní Bludovice 7
Jajkowicz Pavel3   
Dům č.p. 69;
Horní Bludovice 69
Hrabčák Peter2   
POVISync: 18.07.2018 03:07:07