Ohrožené objekty města Albrechtice

Ohrožené objekty jsou umístěné v záplavovém území a v případě vzniku povodně představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území. Na k. ú. obce Albrechtice jsou od toku Stonávka a Chotěbuzka ohroženy záplavovou vlnou tyto nemovitosti:

V19 Č.p./č.ev., parc. č. Vlastník nemovitosti Kontaktní údaje Počet ohrožených osob Poznámka (jiné trvalé bydliště atd.) Foto ohrožené (dotčené) nemovitosti
Dům č.p. 199;
Těšínská 199
MARIAN KONESZ    
Dům č.p. 258;
Těšínská 258
MARIAN KONESZ    
ZŠ a MŠ s pol. jaz. Albrechtice, Školní;
Školní 11
50   
Dům č.p. 769;
Školní 769
LABUDEK OLDŘICH    
ZŠ a MŠ Albrechtice, Školní;
Školní 20
400   
Smuteční síň;
ul. Školní č.p. 670
Obec Albrechtice, Obecní 186, 73543 Albrechticenájemník: CREDO s.r.o., Hrnčířská 42/5, Karviná - Fryšták, 733 01; kontaktní osoba: Pytlíková Dagmar, tel.: 734 482 977    
Dům č.p. 210;
Těšínská 210
PALOWSKI ONDŘEJ    
OÚ Albrechtice;
Obecní 186
10   
Dům č.p. 472;
Školní 472
SJM FEBER VLADISLAV a FEBEROVÁ HELENA    
POVISync: 18.07.2018 03:09:40