Nadřízená povodňová komise Moravskoslezského kraje

Povodňová komise kraje : Krajská povodňová komise Moravskoslezského kraje
Základní informace
Obec: Moravskoslezský kraj Kód obce: CZ080
Ulice: 28. října Telefon: 595622222
Číslo popisné: 2771 Fax: 595622126
PSČ: 70200 e-mail: povoden@msk.cz
Poznámka: V době povodně zasedá v sídle IBC MSK, Nemocniční 11/3328, tel. 950 739 804, fax 950 739 291, e-mail: ks.msk@hzsmsk.cz, Pracovní skupina plní úkoly v době mimo povodeň WWW stránky: http://www.msk.cz
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Vondrák Ivo Prof. Ing., CSc. Funkce v komisi: předseda Funkce: hejtman kraje
Adresa práce: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Telefon práce: 595622173

Jméno: Kotyza Tomáš Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: ředitel krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad MSK, 28. října 117, Ostrava Telefon práce: 595622177

Jméno: Kuchař Radim plk. Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: statutární zástupce
Adresa práce: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Telefon práce: 950730301

Jméno: Heczková Lenka Ing. Bc. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí oddělení vodního hospodářství
Adresa práce: 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava  Telefon práce: 595622683

Jméno: Filgas Jan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru ŽP a zemědělství
Adresa práce: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava Telefon práce: 595622388

Jméno: Kresta Jan Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel odboru hygieny obecné a komunální
Adresa práce: Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava Telefon práce: 595138126

Jméno: Kužel Tomáš brig. gen. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel krajského ředitelství
Adresa práce: 30. dubna 24 702 00 Ostrava Telefon práce: 974721220

Jméno: Tkáč Jiří Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: generální ředitel
Adresa práce: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava Telefon práce: 596657302

Jméno: Tušil Petr Ing., Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel pobočky Ostrava
Adresa práce: ČHMÚ, K myslivně3/2182, Ostrava Telefon práce: 596900205

Jméno: Zuber Tomáš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení pro krizového řízení
Adresa práce: 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava  Telefon práce: 595622367


Pracovní skupina povodňové komise: Pracovní skupina

Jméno: Heczková Lenka Ing. Bc. Funkce v komisi: vedoucí pracovní skupiny Funkce: vedoucí oddělení vodního hospodářství
Adresa práce: 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava  Telefon práce: 595622683

Jméno: Ciora Martin mjr. Mgr. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: vedoucí oddělení krizového řízení
Adresa práce: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava Telefon práce: 974721202

Jméno: Kratochvílová Danuše Ing., Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: referent pro krizové řízení
Adresa práce: Krajský úřad MSK, 28.října 117, 702 18 Ostrava Telefon práce: 595622105

Jméno: Mudra Radim MVDr. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: Oddělení hygieny obecné a komunální
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, Ostrava-Moravská Ostrava Telefon práce: 556770366

Jméno: Schejok Libor plk. Mgr. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: vedoucí odboru služby pořádkové policie
Adresa práce: Krajské ředitelství policie MSK, 30. dubna 24, Ostrava Telefon práce: 974721299

Jméno: Zdráhal Vladimír Ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: vedoucí odboru
Adresa práce: Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava Telefon práce: 596657240

Jméno: Zeman Radek plk. Ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: vedoucí oddělení IBC a KOPIS
Adresa práce: Nemocniční 3328/11, 702 00 Ostrava Telefon práce: 950739201

Jméno: Kroupová Jana Ing. Funkce v komisi:   Funkce: referent pro vodní hospodářství
Adresa práce: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava Telefon práce: 595622692

Jméno: Volný Roman RNDr. Funkce v komisi:   Funkce: Vedoucí region. předpověd. pracoviště ČHMÚ Ostrava
Adresa práce: K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Telefon práce: 596900268

POVISync: 31.08.2021 07:43:39