Hlásné profily

Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

  • Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
  • Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
  • Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. ²

Před každým sledováním nebo odečítáním vodního stavu na hlásných profilech je nutno se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně a tuto podle možnosti odstranit. Při vlnění vodní hladiny se čte na stupnici nejvyšší a nejnižší vodní stav, ze kterých se udává průměr.

Hlásné profily ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

organizační informace: Hlásné profily kat. A a B

V13 Hlásný profil Poznámka
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Hlásný profil kategorie A - VD Těrlicko, tok Stonávka135208260   
Hlásný profil kategorie C - Hradiště, tok Stonávka170200250   
Hlásný profil kategorie A - VD Žermanice, tok Lučina103123166   
POVISync: 19.03.2020 09:55:38

organizační informace: Hlásné profily kat. C

V14 Hlásný profil Poznámka
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Hlásný profil kategorie C - Sušanka, 3.994 km, tok Sušanka85105125   
Hlásný profil kategorie C - Havířov - ul. Mezidolní (Lučina), tok Lučina175210232   
Hlásný profil kategorie C - Lučina, 20.035 km, tok Lučina197235262   
Hlásný profil kategorie C - Bludovice (Lučina), tok Lučina190240280   
POVISync: 19.03.2020 09:55:41

Hydrologické údaje k vodnímu toku Lučina

V15 Stanice: Bludovice Vodní tok: Lučina Kategorie: C Říční kilometr: 22,68
Plocha povodí: 71,92 km² Nula vodočtu: 255,37 m n.m. Obec: Horní Bludovice ORP: Havířov
Majitel: Povodí Odry Přenos POD: ano Přenos ČHMÚ: ne  
Stupně povodňové aktivity I. II. III.
Vodní stav (cm) 190 240 280
Průtok (m³/s) 18,7 26,9 33,8
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 22,8 32,4 46,9 59 72,1 90,7 106
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) 1,99 1,13 0,65 0,37 0,21 0,11 0,04
V16 Stanice: VD Radvanice Vodní tok: Lučina Kategorie: B Říční kilometr: 2,448
Plocha povodí: 191,53 km² Nula vodočtu: 209,93 m n.m. Obec: Ostrava ORP: Ostrava
Majitel: Povodí Odry Přenos POD: ano Přenos ČHMÚ: ne  
Stupně povodňové aktivity I. II. III.
Vodní stav (cm) 220 290 320
Průtok (m³/s) 65 123 150
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 58,1 80 112 138 166 205 236
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) 5,4 2,99 1,7 0,97 0,54 0,31 0,14

Hydrologické údaje k vodnímu toku Stonávka

V17 Stanice: Hradiště Vodní tok: Stonávka Kategorie: C Říční kilometr: 18,538
Plocha povodí: 62,15 km² Nula vodočtu: 276,2 m n.m. Obec: Těrlicko ORP: Havířov
Majitel: Povodí Odry Přenos POD: ano Přenos ČHMÚ: ne  
Stupně povodňové aktivity I. II. III.
Vodní stav (cm) 170 200 250
Průtok (m³/s) 19,5 28,3 45,5
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 21,3 31,7 48 62 77,3 99,6 118
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) 2,39 1,1 0,53 0,26 0,14 0,08 0,04
V18 Stanice: VD Těrlicko Vodní tok: Stonávka Kategorie: A Říční kilometr: 11,74
Plocha povodí: 84,14 km² Nula vodočtu: 248,58 m n.m. Obec: Albrechtice ORP: Havířov
Majitel: Povodí Odry Přenos POD: ano Přenos ČHMÚ: ne  
Stupně povodňové aktivity I. II. III.
Vodní stav (cm) 134 207 257
Průtok (m³/s) 20,1 40,2 55
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 27,8 40,8 61,2 78,8 98,1 127 150
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) 3,27 1,54 0,76 0,39 0,2 0,12 0,06

Pozorování vodních stavů v hlásných profilech tvořených vodočetnou latí

Stupnice na vodočtu ukazuje relativní výšku hladiny vody v cm a to ve vztahu k nule vodočtu. Nula vodočtu přibližně odpovídá dnu vodního toku, vždy však musí být umístěna pod nejnižší vodní hladinou. Nula vodočtu musí být geodeticky zaměřena a její nadmořská výška uvedena v dokumentaci hlásného profilu. Dělení stupnice vodočtu bývá zpravidla dvoucentimetrové, decimetry jsou označeny arabskými číslicemi, metry jsou označeny červenými římskými číslicemi. Výška vodního stavu se udává zaokrouhleně v celých centimetrech. Příklady správného odečítání vodních stavů dává následující obrázek.

Hlásný profil kategorie A

Adresa: www.voda.gov.cz nebo http://www.pod.cz/portal/sap/cz/

Hlásný profil kategorie A

Adresa: www.voda.gov.cz nebo http://www.pod.cz/portal/sap/cz/

Nejbližší srážkoměrná stanice: Těrlicko

Adresa: www.voda.gov.cz nebo http://www.pod.cz/portal/sap/cz/

Nejbližší srážkoměrná stanice: Karviná a Lučina

Adresa: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php


² Metodický pokyn Odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, č. 15.