Evakuace zvířat a majetku

V7
Evakuace zvířat
Původní ustájení
Druh/ počet
Nové ustájení
Způsob přemístění
Viz. povodňové plány obcí Není specifikováno    
       
       
Evakuace majetku
Organizace/majetek
Způsob přemístění
Uložení
Způsob ostrahy
Viz. povodňové plány obcí Není specifikováno