Důležité kontakty

O8 Název úřadu/organizace, adresa Oddělení, pověřená osoba, funkce na pracovišti Kontaktní údaje Poznámka
Český hydrometeorologický ústav,
Pobočka Ostrava,
K Myslivně 3/2182,
708 00 Ostrava - Poruba
Ústředna tel.: 596 900 111
fax: 596 910 289
ostrava@chmi.cz
www.chmi.cz
Při očekávaném vzniku 3. SPA nebo při 3. SPA nepřetržitá povodňová služba 24 hod.

V době mimo povodeň do 15 hod, max. do 19 hod.
Ing. Dušan Židek,
ředitel pobočky
tel.: 596 900 205
zidek@chmi.cz
RNDr. Tomáš Řehánek, Ph.D.,
vedoucí oddělení hydrologie
tel.: 596 900 237
rehanek@chmi.cz
Oddělení meteorologie a klimatologie tel.: 596 900 219
fax.: 596 910 284
lipina@chmi.cz
Přímý výkon správy toku -
Povodí Odry, s. p.,
Varenská 49
701 26 Ostrava

Závod Frýdek-Místek
Horymírova 2347
738 01 Frýdek-Místek
Ústředna tel.: 596 657 111
fax: 596 612 666
info@pod.cz
www.pod.cz
 
Ing. Jiří Pagáč,
VHD dispečink,
stálá služba
tel.: 596 612 222
fax: 596 612 666
jiri.pagac@pod.cz
Závod Frýdek-Místek tel.: 558 442 911
fax: 558 630 457
zavod.fm@pod.cz
Lesy ČR, s.p
Správa toků - oblast povodí Odry,
Frýdek-Místek,
Organizační jednotka č. 951,
Nádražní 2811,
Frýdek-Místek, 73801
Ústředna tel.: 558 638 378
fax: 558 628 209
GSM brána: 724 525 130
ost51@lesycr.cz
 
Ing. Vladimír Němčanský,
Vedoucí Správy toků
tel.: 956 951 201
tel.: 724 523 951
Nemcansky.ost51@lesycr.cz
E.ON, s. r. o. Poruchová služba - elektřina - nonstop tel.: 800 225 577  
Poruchová služba - zemní plyn - nonstop tel.: 1239
ČEZ, a.s.
Smluvní partner:
NOVPRO FM, s. r. o.
Jaselská 1197/1 (areál Severka)
Havířov
Poruchová linka tel.: 840 850 860  
RWE
Kontaktní místa:
Dvořákova 729/0,
738 01 Frýdek-Místek

Plynární 788/5
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Zákaznická linka - nonstop tel.: 840 113 355
info@rwe.cz
 
Poruchová služba - zemní plyn - nonstop tel.: 1239
Krajská veterinární správa
Moravskoslezského kraje
Na obvodu 51,
703 00, Ostrava - Vítkovice

Inspektorát Karviná:
Karola Śliwky 619/9 
733 01  Karviná-Fryštát
Ústředna tel.: 596 781 910
tel.: 596 781 911
tel.: 596 788 601
fax: 596 788 625
epodatelna.kvst@svscr.cz
 
Ústředna Inspektorát Karviná tel.: 596 323 943
tel.: 596 346 660
insp.karvina.kvst@svscr.cz
Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje,
Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava
Územní pracoviště Karviná
Ústředna tel.: 595 138 111
fax: 595 138 109
podatelna@khsova.cz
 
Mgr. Lipjaková Andrea
Vedoucí protiepidemického oddělení
Územní pracoviště Karviná
tel.: 596 397 249
andrea.lipjakova@khsova.cz
Česká inspekce životního prostředí,
Oblastní inspektorát ČIZP OSTRAVA
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
Ústředna tel.: 595 134 111
fax: 595 115 525
public_ov@cizp.cz
 
Hlášení havárií tel.: 595 134 111
(v době 7:00 - 15:30)
tel.: 731 405 301
(pouze mimo pracovní dobu)
Dekontaminace, likvidace nebezpečného odpadu, tox. látky OKD Rekultivace, a.s. Dělnická 41/884,
735 64 Havířov – Prostřední Suchá,
IČO: 47676175
 
Technické služby Havířov a.s. Karvinská 66/1461,
736 29 Havířov,
IČO: 25375601
Záchranná služba:
Výjezdové stanoviště Havířov 
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje tel. lékař: 596 491 881
tel. sestra: 596 491 125
 
Zdravotnictví:
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Ředitel
Ing. Petr Kovařík
tel.: 596 491 222, kovarik@nspka.cz  
Vedoucí sekretariátu
Renáta Hrubá
tel.: 596 491 535
renata.hruba@nsphav.cz

Sekretariát:
tel.: 596 491 111
fax: 596 491 536
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje,
územní odbor Karviná,
hasičská stanice Havířov
Karvinská 1
Havířov – Město, 736 01
Velitel stanice: npor. Ing. Pavel Budina
tel.: 950 712 011  
Územní odbor Karviná Ostravská 883/3,
733 01 Karviná - Fryštát,
tel.: 950 711 011
sekretariat.ka@hzsmsk.cz
Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
Policie ČR, obvodní oddělení Havířov 1 a 2,
Vedoucí oddělení:
npor. Mgr. Petr Čížek
Svatopluka Čecha 1,
736 01 Havířov-Město,
tel.: 596 805 541
fax: 974 744 658
kaoophav1@mvcr.cz
 
Policie ČR, obvodní oddělení Havířov 3,
Vedoucí oddělení:
npor. Mgr. Daniel Pilár
Moravská 31,
736 01 Havířov-Šumbark,
tel.: 596 884 863-6
fax: 974 734 758
kaoophav3@mvcr.cz
Vodovody a kanalizace, a.s.,
Moskevská 1108/26, Město Havířov
736 01 Havířov 1
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.,
(Havířov - Město)
tel.: 840 111 123
(zákaznická linka PO-PÁ 07:30-18:00)
tel.: 840 111 125
(poruchová služba NON-STOP)
 
Humanitární organizace Dobrovolnické centrum ADRA
Vedoucí centra:
Mgr. Hana Čadová
Dlouhá třída 59a,
736 01 Havířov - Město,
tel.: 732 509 400
hana.cadova@adra.cz
 
Oblastní spolek ČČK Karviná,
Úřad Oblastního spolku ČČK
Čajkovského 2215/2a,
734 01 Karviná – Mizerov,
tel: 596 312 206
info@cckkarvina.cz
ředitelka: Marie Hlaváčová,
tel.: 733 363 214
hlavacova.marie@cckkarvina.cz
Oblastní spolek ČČK Karviná,
Gerontocentrum Český Těšín 
Střelniční 3,
737 01 Český Těšín,
tel.: 558 711 999
geroct@volny.cz
ředitelka: Růžena Uhlířová,
uhlirova.ruzena@cckkarvina.cz
Kafilérie REC, spol. s.r.o.,
Mankovice 120,
742 35 Nový Jičín
Kontakt tel.: 556 736 581
fax: 556 736 583
 

Tísňové linky

Centrální číslo tísňového volání 112
Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR 158
Městská policie 156
Povodí Odry, s.p.:
Vodní dílo Žermanice,
Lučina 224, 739 39
Popieluch Vojtěch
Kontaktní osoba - vedoucí hrázný
tel.: 596 421 027  
Povodí Odry, s.p.:
Vodní nádrž Těrlicko
Luděk Vrána
Kontaktní osoba - vedoucí hrázný
tel.: 596 410 110
tel.: 602 522 164