Druhý stupeň povodňové aktivity

POHOTOVOST VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce s rozšířenou působností.

Druhý stupeň (II) - stav pohotovosti - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu ke žluté značce.

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi , uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Stav pohotovosti a stav ohrožení se vyhlašuje na základě informací od Českého hydrometeorologického ústavu, Povodí Odry, s. p., PK správního obvodu Moravskoslezského kraje, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Povodňových komisí obcí ve správním obvodu ORP Havířov, Hromadných sdělovacích prostředků.

Č. Úkol/Opatření
1. Svolat povodňovou komisi.

Informovat PK obcí ve správním obvodu ORP Havířov o povodňové situaci a stavu na území ORP Havířov.

Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace od obcí ve správním obvodu ORP Havířov.
2. Na základě prověřených zpráv vyhlásit II. Stupeň Povodňové Aktivity, vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny (příloha Stav pohotovosti - vyhlášení, kterou je možnost upravit dle potřeby).
3. Spolupracovat s obcemi při naložení výpomocného materiálu pro zahrazení kritických míst a při případném rozvozu materiálu.
4. Navázat spojení s následujícími organizacemi a osobami, sdělit informace o nastalém stavu bdělosti: Ostatní členové Povodňové komise ORP Havířov, Povodňové komise v působnosti ORP Havířov, Sousední PK ORP, PK správního obvodu Moravskoslezského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, státní podnik, Operační středisko HZS Moravskoslezského kraje - územní odbor.
5. Vydávat operativní úkoly.
6. Sledovat určené úseky hlídkovou službou příslušných obcí.
7. Sbírat a zaznamenávat informace, provádět evidenční a dokumentační prace (foto, video).
8. Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí.

Získávat informace od nadřízené PK Moravskoslezského kraje a správce toku (Povodí Odry, s. p. a Lesy ČR, s. p.).

Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ostrava.
9. Zpracovávat informace pro média.
10. Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu.
11. Aktivovat všechny vybrané sily a prostředky a smluvně zajištěnou techniku od právnických osob. Pohotovost vybraných technických prostředků.
12. Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro případnou práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek.
13. Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny.
14. Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni.
15. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod.
16. Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky
17. Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy.