Zvláštní povodeň

Povodeň způsobená umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. Na katastrálním území existuje reálné nebezpečí vzniku zvláštní povodně na vodním díle Hrabina. Detailní informace o vodním díle jsou k dispozici také v části Zásadní vodní díla ve správním obvodu ORP Český Těšín.