Zásadní vodní toky ve správním obvodu ORP Český Těšín a jejich správci

V1 Identifikátor toku Správce Název Č. Katastrální území ČHP  
10100039 Povodí Odry, s. p. Olše 1 Český Těšín 2-03-03-001  
10100429 Povodí Odry, s. p. Ropičanka 2 Český Těšín 2-03-03-040  
10213803 Povodí Odry, s. p. Rakovec 3 Dolní Žukov, Český Těšín 2-03-03-042  
10103008 Povodí Odry, s. p. Sadový potok (Šadovský) 4 Horní Žukov a Dolní Žukov 2-03-03-043  
10102223 Povodí Odry, s. p. Hrabinka 5 Mistřovice 2-03-03-046  
10214232 Povodí Odry, s. p. Kotovský potok 6 Koňákov 2-03-03-046  
10209279 Město Český Těšín Dělnice 7 Český Těšín 2-03-03-047  
10217324 Povodí Odry, s. p. Kyšinec 8 Chotěbuz, Český Těšín 2-03-03-050  
10209350 Město Český Těšín Bezejmenný 9 Český Těšín 2-03-03-050  
10212508 Město Český Těšín Statkový p. 10 Horní Žukov a Dolní Žukov 2-03-03-041  
10101263 Povodí Odry, s. p. Chotěbuzka 11 Stanislavice, Chotěbuz 2-03-03-063  
10213897 Město Český Těšín Sedlacký potok 12 Stanislavice 2-03-03-063  
10208765 Povodí Odry, s. p. Kamenka 13 Stanislavice 2-03-03-063  
10216543 Město Český Těšín Bučina 14 Stanislavice 2-03-03-063  
10214086 Lesy ČR, s. p. Na Polanech 15 Chotěbuz 2-03-03-063  
10216274 Povodí Odry, s. p. Sušovský p. 16 Koňákov, Horní Žuchov 2-03-03-059  
10213609 Povodí Odry, s. p. Běrnotský p. 17 Koňákov, Horní Žuchov 2-03-03-059  
10210148 Obec Chotěbuz Loucká Mlýnka (od pramene po vstupní most k Archeoparku) 18 Zpupná Lhota, Podobora 2-03-03-051  
10216362 Obec Chotěbuz bezejmenný tok 19 Chotěbuz, Zpupná Lhota 2-03-03-051  
10215725 Lesy ČR, s. p. Lesní 20 Chotěbuz, Podobora 2-03-03-051  
10209986 Lesy ČR, s. p. Oborník 21 Podobora 2-03-03-051  
10216507 Město Český Těšín Městská Mlýnka 22 Český Těšín 2-03-03-042
2-03-03-043
 
10217462 Město Český Těšín Hřbitovní potok 23 Český Těšín 2-03-03-046  
10216420 Město Český Těšín Fibakovský potok 24 Český Těšín 2-03-03-046  
10211329 Lesy ČR, s. p. NA Podlesí + přítoky 25 Český Těšín 2-03-03-063