Zajištění povodňové ochrany

V15 Významný vodní tok Úsek vodního toku Povodňová ochrana úseku VT Správce vodního toku Ohrožené samosprávné území obcí – spojení
Od (popis) Do (popis) Název organizace  
Olše železničního mostu silniční most ul. Hlavní třída <Q50 Povodí Odry, statní podnik, Ostrava   Český Těšín
silničního mostu ul. Hlavní třída silniční most ul. Hlavní třída Q100
Český Těšín
silničního mostu ul. Hlavní třída silniční most ul. Střelniční <Q 50
Český Těšín
silničního mostu ul. Střelniční Sikorův park = Q30
Český Těšín
>Q50
Sikorova parku stupeň v ř. km 39,189 <Q 50
Český Těšín
stupně v ř. km 39,189 hraniční kámen 81/5 Q50
Český Těšín
hraničního kamene 81/5 konec hraničního úseku
>Q50
Český Těšín
zaústění toku Kyšiněc profil ČS Slovnaft >Q20
Chotěbuz
Ropičanka 1,8 – 2 ř. km <Q10 Povodí Odry, statní podnik, Ostrava
Český Těšín
3,1 – 3,2 ř. km <Q10
V16 Drobný vodní tok Úsek vodního toku Povodňová ochrana úseku VT Správce vodního toku Ohrožené samosprávné území obcí – spojení
Od (popis) Do (popis) Název organizace  
Kyšinec pramen ústí <Q5-10 Povodí Odry, s.p., Ostrava
Chotěbuz
Chotěbuzska na samosprávném území obce Chotěbuz <Q1 Povodí Odry s.p. VHP Český Těšín
Chotěbuz
Loucká Mlýnka na samosprávném území obce Chotěbuz <Q1 OKD, Rekultivace a.s.
Chotěbuz