Zajištěni dopravní obslužnosti

O18 Neprůjezdný úsek komunikace - předpoklad Objízdná trasa Použité dopravní značení Dopravní značení zajišťuje
Český Těšín Jablůnkovská ulice – Č. Těšín – Baliny Po dobu katastrofální povodně je centrum města Č. Těšín neprůjezdné a objízdné trasy existují po obchvatu města přenosné dopravní značení: příčná uzávěra jízdního pruhu slepá ulice zákaz vjezdu motorových vozidel směrová šipka objízdné trasy kontaktní osoba Ing. Siwek Bernard, SANODOS – dopr. Značení, Ostravská 58, Český Těšín
Frýdecká – centrum města
Karvinská – centrum města
Ostravská – centrum města
Chotěbuzská – spodní část
Třinecká – Č. Těšín – Baliny
Hlavní třída – celnice
Střelniční třída – celnice
Chotěbuz ul. Karvinská Po obchvatu města. V případě zatopení ul. Karvinská v k. ú. Zpupná Lhota a Podobora je objízdná trasa silnice č. 475 ve směru na Havířov, dále přes Těrlicko a Stanislavice na Český Těšín přenosné dopravní značení: příčná uzávěra jízdního pruhu slepá ulice zákaz vjezdu motorových vozidel směrová šipka objízdné trasy kontaktní osoba Ing. Siwek Bernard