Varování

Varování probíhá formou hlášení v rozhlase. Možnost využití vzoru vyhlášení zprávy rozhlasem (Příloha Vzor vyhlášení II. a III. SPA formou rozhlasu).

Varování obcí ve správním obvodu ORP Český Těšín, okolních ORP a PK kraje je zajištěno telefonicky či SMS zprávami s potvrzením, případně e-maily a další.

organizační informace:

O31 Odpovědná osoba/ organizace Kontaktní údaje Poznámka
Ing. Vít Slováček 602 722 435 K varování obyvatelstva bude využit systém vyrozumění obyvatelstva, případně individuální varování prostřednictvím Městské Policie