Přílohy

  • Povodňová kniha,
  • Vzor vyhlášení II. (III.) stupně povodňové aktivity,
  • Vzor odvolání II. (III.) stupně povodňové aktivity,
  • CD s povodňovým plánem + přílohami ve formě dokumentu DOC,
  • Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP,
  • Varovné signály a evakuace,
  • Osnova zprávy o povodni.