Pravidla převzetí řízení povodňové ochrany vyšším povodňovým orgánem

Podmínky podání žádosti povodňového orgánu obce o převzetí povodňové ochrany:

  • povodňový orgán obce konstatuje, že není schopen vlastními silami zajistit povodňovou ochranu na svém samosprávném území (zápis v povodňové knize s uvedením dne, hodiny a minuty) a požádá povodňový orgán ORP o převzetí povodňové ochrany prostřednictvím OPIS HZS (zápis v povodňové knize s uvedením dne, hodiny a minuty)

Způsob převzetí řízení povodňové ochrany:

  • Žádost povodňového orgánu obce o převzetí řízení povodňové ochrany na ORP doručená prostřednictvím OPIS HZS (zápis v povodňové knize s uvedením dne, hodiny a minuty)
  • Oznámení nižším povodňovým orgánům o převzetí řízení povodňové ochrany povodňovým orgánem SO ORP na stanoveném území SO ORP prostřednictvím OPIS HZS (zápis v povodňové knize s uvedením dne, hodiny a minuty)

Podmínky podání žádosti povodňového SO ORP o převzetí povodňové ochrany:

  • povodňový orgán SO ORP (pracovní štáb PK SO ORP) konstatuje, že není schopen vlastními silami zajistit povodňovou ochranu na svém správném obvodu (zápis v povodňové knize s uvedením dne, hodiny a minuty) a požádá povodňový orgán uceleného povodí o převzetí povodňové ochrany prostřednictvím OPIS HZS (zápis v povodňové knize s uvedením dne,hodiny a minuty)

Způsob předání řízení povodňové ochrany:

  • Žádost o převzetí řízení povodňové ochrany na SO ORP doručená povodňovému orgánu uceleného povodí prostřednictvím OPIS HZS
  • Oznámení o převzetí řízení povodňové ochrany PK uceleného povodí doručené prostřednictvím OPIS HZS