Povodňové záchranné práce

O21 typ záchranných prácí povinnost konzultace s materiálové zabezpečení spojení na organizace strojní zabezpečení spojení na organizace
zajištění zásobování : pitná voda
balená pitná voda + potraviny
provozovatelem vodovodní sítě KHS – územní pracoviště Karviná
dodávku pitné vody řeší provozovatel vodovodní sítě
zajištění potravinové pomoci prostřednictvím služeb velkoobchodů a skladů
cisterny na pitnou vodu motorové čluny obojživelná vozidla veslice vrtulníky chladící zařízení
zajištění zdravotní dostupnosti a hygienické nezávadnosti KHS – územní pracoviště Karviná
chemická WC desinfekční roztoky základní obvazový materiál automobil
zajištění dopravní obslužnosti Policií ČR přechodné dopravní značení automobil
zajištění telekomunikačních služeb provozovateli telekomunikačních sítí (pevných, mobilních) zřízení hovorových center mobilní telekomunikační přístroje dobíjecí stanice akumulátorů elektrocentrály 220 V
zajištění bezpečného provozu plynovodních sítí výhradně s provozovatelem plynovodů
zajišťuje provozovatel sítě
zajištění bezpečného provozu elektrických rozvodných sítí výhradně s provozovatelem elektrorozvodů zajišťuje provozovatel sítě
zajištění bezpečného provozu vodárenských sítí výhradně s provozovatelem vodovodní sítě zajišťuje provozovatel sítě
zajištění bezpečného provozu stokových sítí výhradně s provozovatelem kanalizační sítě zajišťuje provozovatel sítě
zajištění přežití evakuovaných zvířat Krajskou veterinární správou, detašované pracoviště Karviná
klece krmení podestýlka ohradníky nástupové rampy - dřevěné nákladní automobily s vysokými bočnicemi přívěsy na přepravu koní
vyhodnocení a zajištění statické bezpečnosti objektů a svahů statiky a projektanty – ČKAIT

zajištění bezpečné manipulace uložení povodňových odpadů ČIŽP Ostrava
nákladní automobily nakladače autojeřáb UDS
zajištění desinfekčních a čistících prostředků KHS – územní pracoviště Karviná


preventivních postřik proti množení bodavého hmyzu KHS – územní pracoviště Karviná

ruční postřikovače postřikové soupravy za zemědělské stroje letecké služba
zajištění prostředků pro vysoušení objektů statiky a projektanty – ČKAIT

zajištění čerpací techniky statiky a projektanty – ČKAIT provozovatelem kanalizačních sítí provozovatelem NN sítí čerpací technika elektrocentrály náhradní rozvody NN
evakuace lidí z ohroženého území vlastníkem, provozovatelem objektu OPIS příslušného HZS Policie ČR (v případě násilné evakuace) nosítka čluny záchranné vesty plovací kruhy nákladní auta na přepravu osob autobusy
evakuace zvířat z ohroženého území vlastníkem, provozovatelem objektu OPIS příslušného HZS odchytová služba čluny záchranné vesty plovací kruhy odchytové sítě uspávací prostředky nákladní auta na přepravu koní, skotu, drobného domácího zvířectva
evakuace mobilního ohroženého majetku z ohroženého území
čluny
odtahové vozy nákladní automobily