Povodňové zabezpečovací práce

O19 Typ zabezpečovací práce Povinnost konzultace s Materiálové zabezpečení spojení na organizace Strojní zabezpečení spojení na organizace
provádí správce toku, vlastník vodního díla a vlastník nemovitosti
odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňujících plynulý odtok vody, správcem toku vlastníkem objektu sekery bidla ocelové háky autojeřáb nákladní automobil bagr s výsuvnou rukou ruční motorová pila
rozrušování ledových celin a zácp na vodním toku, správcem toku vlastníkem objektu pyrotechnikem AČR při odstřelování
bagr s výsuvnou rukou nákladní automobil
ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží, správcem toku vlastníkem pobřežního pozemku lomový kámen s volitelným zrnem nákladní automobil autojeřáb nakladač
opatření proti přelití ochranných hrází tj.: navyšování koruny hráze řízené prokopy ochranných hrází správcem toku
tkané pytle 50 l s ruční násypkou tkané pytle velkoobjemové nafukovací vaky lopaty nákladní automobil nakladač autojeřáb UDS
opatření proti protržení ochranných hrází tj.: návodní těsnění přitížení vzdušné paty hráze
správcem toku fošny tl. min 5 cm PE fólie, tl. min 1 mm geotextilie 400 g lomový kámen spojovací materiál lopaty, krumpáče, kladiva, sekery nákladní automobil autojeřáb nakladač ruční motorová pila
provizorní uzavírání protržených hrází správcem toku lomový kámen, zemina geotextilie 400 q PE fólie, tl. 1 mm fošny, tl min 5 cm kulatina, prům. min 100 mm spojovací materiál lopaty, krumpáče, kladiva, sekery nákladní automobil autojeřáb nakladač ruční motorová pila
O20 Typ zabezpečovací práce Povinnost konzultace s Materiálové zabezpečení spojení na organizace Strojní zabezpečení spojení na organizace
provádí správce toku, vlastník vodního díla a vlastník nemovitosti
instalace protipovodňových zábran správcem toku
správcem kanalizační sítě
majitelem, správcem nemovitosti, objektu
povodňové vaky rozpínací maloobjemové pytle velkoobjemové vaky zafoukávací rukávy dřevěná kulatina fošny výplňové rozpínací tmely spojový materiál PE fólie písek štěrk, frakce 8-16 mm ruční násypky písku lopaty, krumpáče, kladiva, sekery nákladní automobil autojeřáb nakladač čerpadlo zafoukávacích směsí ruční motorová pila
opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací správcem kanalizační sítě povodňové vaky rozpínací těsnící kanálové vaky čerpací technika dle příruček k vakům vzduchová tlaková zařízení (kompresory)
opatření k omezení znečištění vody vlastníkem nemovitosti ČIŽP Ostrava HZS MSK Karviná sudy plastové, ocelové kovové auto kontejnery prostředky IPCHO cisterny autojeřáb nákladní automobil čerpadla na hořlavé a výbušné směsi čerpadla na ropné produkty
opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy

správcem toku majitel pozemku dřevěné piloty lomový kámen s volitelnou frakcí dřevěná kulatina autojeřáb nákladní automobil bagr (podkopy) nakladač