Povodňová komise obce s rozšířenou působností Český Těšín

Stanoviště PK: MěÚ Český Těšín, Náměstí ČSA 1, Český Těšín

Povodňová komise ORP : ORP Český Těšín
Základní informace
Obec: Český Těšín Kód obce: 1821
Ulice: nám. ČSA Telefon: 553035111
Číslo popisné: 1 Fax: 553035115
PSČ: 73701 e-mail: epodatelna@tesin.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.tesin.cz
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Hřebačková Gabriela Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: starostka Města Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035102

Jméno: Pavelek Tomáš Bc. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta města Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558035103

Jméno: Nestrašil Petr Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odd. ŽP
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035620

Jméno: Bazgierová Iva Bc., DiS. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení provozní správy
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558035440

Jméno: Beierová Martina Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení komunálních služeb
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558035510

Jméno: Benatzká Karína Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru místního hospodářství
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035500

Jméno: Dehnerová Kateřina Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru občanskosprávníhio
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035400

Jméno: Haas Pavel npor. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel stanice
Adresa práce: Sokolovská 1511/29, 737 01 Český Těšín, HZS MSK stanice Český Těšín Telefon práce: 950713097

Jméno: Harok David Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: starosta obce Chotěbuz
Adresa práce: Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz Telefon práce: 558733131

Jméno: Chroboczek Petr Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel Městské policie Český Těšín
Adresa práce: Sokolovská 1511/29, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035900

Jméno: Křenek Daniel Funkce v komisi: člen Funkce: referent vodního hosp. a ochrany přírody
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035624

Jméno: Kwiczalová Eva Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník MěÚ Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035104

Jméno: Lipinová Andrea Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník Bezpečnostní rady ORP Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035446

Jméno: Skalka Tomáš npor. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí obvodního oddělení PČR, Český Těšín
Adresa práce: nám. Míru 360/52, Český Těšín Telefon práce: 974734710

Jméno: Slováček Vít Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: místostarosta města Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035101

Jméno: Zabystrzan Lukáš Funkce v komisi: člen Funkce: referent výstavby a živ. prostředí
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035602

Jméno: Filip Oldřich Ing. Funkce v komisi: delegát Funkce: vedoucí
Adresa práce: Povodí Odry, vodohospodářský provoz Český Těšín Telefon práce: 558731700


Pracovní skupina povodňové komise: povodňová komise


Pracovní skupina povodňové komise: pracovní štáb povodňové komise

Jméno: Beták Ivan Funkce v komisi: člen Funkce: referent provozní správy
Adresa práce: MěÚ Český Těšín, nám. ČSA 1/1, Český Těšín Telefon práce: 553035444

Jméno: Raszka Jan Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Sm VaK a.s., Český Těšín, Komorní 15 Telefon práce: 558737077

Jméno: Siuda Radim Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí odboru územního rozvoje
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1 Telefon práce: 553035650

Seznam organizací v pracovní skupině povodňové komise

Organizace: FCC. spol. s r.o. Funkce v komisi:   Kontakt: telefon:558711037
fax:
email:
WWW:

POVISync: 16.01.2020 09:58:21