Povodňová komise obce s rozšířenou působností Český Těšín

Stanoviště PK: MěÚ Český Těšín, Náměstí ČSA 1, Český Těšín

Povodňová komise ORP : ORP Český Těšín
Základní informace
Obec: Český Těšín Kód obce: 1821
Ulice: nám. ČSA Telefon: 553035111
Číslo popisné: 1 Fax: 553035115
PSČ: 73701 e-mail: epodatelna@tesin.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.tesin.cz
Seznam členů povodňové komise

Jméno: Hřebačková Gabriela Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: starostka Města Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035102

Jméno: Pavelek Tomáš Bc. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta města Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558035103

Jméno: Nestrašil Petr Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odd. ŽP
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035620

Jméno: Barabančíková Eleonora Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: správce vodních toků
Adresa práce: Nábřeží Míru 95, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558731700

Jméno: Benatzká Karína Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru místního hospodářství
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035500

Jméno: Haas Pavel npor. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel stanice
Adresa práce: Sokolovská 1511/29, 737 01 Český Těšín, HZS MSK stanice Český Těšín Telefon práce: 950713097

Jméno: Harok David Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: starosta obce Chotěbuz
Adresa práce: Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz Telefon práce: 558733131

Jméno: Chroboczek Petr Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel Městské policie Český Těšín
Adresa práce: Sokolovská 1511/29, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035900

Jméno: Skalka Tomáš npor. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí obvodního oddělení PČR, Český Těšín
Adresa práce: nám. Míru 360/52, Český Těšín Telefon práce: 974734710

Jméno: Zabystrzan Lukáš Funkce v komisi: člen Funkce: referent výstavby a živ. prostředí
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035602

Jméno: Lipinová Andrea Ing. Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: tajemník Bezpečnostní rady ORP Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035446

Jméno: Slováček Vít Ing. Funkce v komisi: zástupce předsedy Funkce: místostarosta města Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035101

Jméno: Lyčková Jarmila Ing. Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Funkce: vedoucí odboru výstavby a ŽP
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035600

Jméno: Kwiczalová Eva Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník MěÚ Český Těšín
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035104

Jméno: Beierová Martina Bc. Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: vedoucí oddělení komunálních služeb
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558035510

Jméno: Kisza Tomáš npor.Bc. Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: zástupce vedoucího obv.odd.PČR Český Těšín
Adresa práce: Sokolovská 2116, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558731800

Jméno: Klimek Stanislav Ing. Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: místostarosta obce Chotěbuz
Adresa práce: Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz Telefon práce:  

Jméno: Křenek Daniel Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: referent vodního hosp. a ochrany přírody
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035624

Jméno: Wawrzyk Michal Funkce v komisi: zástupce člena Funkce: zástupce velitele MěP Český Těšín
Adresa práce: Sokolovská 2116, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 553035901

Jméno: Bazgierová Iva Bc., DiS. Funkce v komisi: zastupující zapisovatelka Funkce: vedoucí odboru občanskosprávního
Adresa práce: Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín Telefon práce: 558035440


Pracovní skupina povodňové komise: povodňová komise


Pracovní skupina povodňové komise: pracovní štáb povodňové komise

Seznam organizací v pracovní skupině povodňové komise

Organizace: FCC. spol. s r.o. Funkce v komisi:   Kontakt: telefon:558711037
fax:
email:
WWW:

POVISync: 11.06.2020 12:56:33