Plán spojení

Schéma spojení je uvedeno v příloze Metodický pokyn MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 12/2011.

Základním způsobem spojení mezi povodňovými orgány je spojení telefonem, případně mobilními telefony, viz tabulka Povodňová komise obce s rozšířenou působností Český Těšín, Povodňové komise obcí ve správním obvodu ORP Český Těšín, Povodňové komise sousedních obcí s rozšířenou působností, Nadřízená povodňová komise Moravskoslezského kraje.