Ohrožené objekty

Ohrožené objekty jsou umístěny v záplavovém území a v případě vzniku povodně představují nebezpečí zhoršení povodňové situace. Jde například o malé vodní elektrárny, čističky odpadních vod, výrobní objekty, čerpací stanice a pod. Důležité ohrožené objekty ve správním obvodu ORP Český Těšín jsou tyto: