Ochrana a evakuace obyvatelstva

O26 Evakuační rajóny
Vodní tok Evakuace z  části obce Hlavní evakuační trasy Evakuační místo Kapacita Způsob ostrahy evak. území/ objektu
Olše Český Těšín Podmínkou využívání evakuačních tras je uzavření vjezdu do města a městských částí po dobu evakuace.


Pastuchovka, Červenky,ČT. Stanislavice, Ostravská, Sokolovská, Frýdecká


ZŠ Ostravská tělocvična dobrovolné občanské hlídky
ZŠ Slezská tělocvična
Střední zemědělská škol Tyršova 2 558 746 403 100 míst
Gymnázium Frýdecká
150 míst
Penzion Sepreso Viaduktová 8
9 míst
Hotel PIAST Nádražní 18 558 711 560-2 75 míst
Hotel CENTRAL Nádražní1044 558 711 123 míst (22/2-lůžek)
Chotěbuz místní komunikace obce kulturní dům Chotěbuz nestanoveno SHD Chotěbuz, zaměstnanci Školního statku –Farma Chotěbuz
Ropičanka Český Těšín státní silnice 1. třídy Český Těšín-Třinec stejné jako o Olše stejné jako o Olše dobrovolné občanské hlídky
Pozn. Ochrana a evakuace hospodářských zvířat - odchyt provádí Městská policie Český Těšín – odvoz bude zajištěn do smluvních míst pro ustájení zvířat