Kritická místa

Vymezení kritických míst je také uvedeno v jednotlivých povodňových plánech obcí a v části ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY OBCÍ ORP ČESKÝ TĚŠÍN tohoto plánu.