Hlídková služba

VT Olše a VT Ropičanka

O10 Hlídková služba
Funkce Jméno, příjmení Bydliště Telefon
člen službukonající člen MP Český Těšín, Sokolovská 2116 602 449 804
náhradník službukonající člen MP Český Těšín, Sokolovská 2116 553 035 904, 156
Trasa pochůzky Olše – na samosprávném území města Č. Těšín a samosprávném území obce Chotěbuz
Ropičanka – na samosprávném území města Č.Těšín
Četnost pochůzek I.SPA II.SPA III.SPA
2x denně 3x denně 5x denně
Spojení služební mobilní telefon, služební radiostanice
Dopravní prostředek služební vozidlo motorizované hlídky Městské policie Český Těšín + hlásiče
V činnosti od I.SPA na hlásném profilu kat. A, I.SPA na hlásném profilu kat. C ve správě města Český Těšín Olše-Český Těšín, výstraha ČHMÚ nebo VHD Povodí Odry s.p.
Proškolování  
O10 Hlídková služba
Funkce Jméno, příjmení Bydliště Telefon
člen Červ Martin Chotěbuz, Na Šancích 162 777 105 600
náhradník      
Trasa pochůzky Chotěbuzka, Loucká Mlýnka, Oborník, Lesní potok
Četnost pochůzek I.SPA II.SPA III.SPA
2x denně 3x denně 5x denně
Spojení služební mobilní telefon, služební radiostanice
Dopravní prostředek Osobní vozidlo
V činnosti od I.SPA na hlásném profilu kat. A, I.SPA na hlásném profilu kat. C ve správě města Český Těšín Olše-Český Těšín, výstraha ČHMÚ nebo VHD Povodí Odry s.p.
Proškolování  
O10 Hlídková služba
Funkce Jméno, příjmení Bydliště Telefon
člen Čmiel David Chotěbuz, U Mlýnky 245 739 425 814
náhradník      
Trasa pochůzky Kyšinec včetně soustavy rybníků, bezejmenný tok, Olše
Četnost pochůzek I.SPA II.SPA III.SPA
2x denně 3x denně 5x denně
Spojení služební mobilní telefon, služební radiostanice
Dopravní prostředek Osobní vozidlo
V činnosti od I.SPA na hlásném profilu kat. A, I.SPA na hlásném profilu kat. C ve správě města Český Těšín Olše-Český Těšín, výstraha ČHMÚ nebo VHD Povodí Odry s.p.
Proškolování