Hlásné profily

Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

  • Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
  • Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
  • Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. ²

Před každým sledováním nebo odečítáním vodního stavu na hlásných profilech je nutno se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně a tuto podle možnosti odstranit. Při vlnění vodní hladiny se čte na stupnici nejvyšší a nejnižší vodní stav, ze kterých se udává průměr.

Pozorování vodních stavů v hlásných profilech tvořených vodočetnou latí

Stupnice na vodočtu ukazuje relativní výšku hladiny vody v cm a to ve vztahu k ,,nule vodočtu". Nula vodočtu přibližně odpovídá dnu vodního toku, vždy však musí být umístěna pod nejnižší vodní hladinou. Nula vodočtu musí být geodeticky zaměřena a její nadmořská výška uvedena v dokumentaci hlásného profilu. Dělení stupnice vodočtu bývá zpravidla dvoucentimetrové, decimetry jsou označeny arabskými číslicemi, metry jsou označeny červenými římskými číslicemi. Výška vodního stavu se udává zaokrouhleně v celých centimetrech. Příklady správného odečítání vodních stavů dává následující obrázek.

Hlásné profily ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

Hlásné profily kat. A

V3 Hlásný profil Poznámka
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Hlásný profil kategorie A - Český Těšín, tok Olše280330400   
POVISync: 19.03.2020 09:56:04

Hydrologické údaje k vodnímu toku Olše

V3 Stanice: Český Těšín - Baliny Vodní tok: Olše Kategorie: A Říční kilometr: 39,9
Plocha povodí: 383,6 km² Nula vodočtu: 277,73 m n.m. Obec: Český Těšín ORP: Český Těšín
Majitel: ČHMÚ Přenos POD: ano Přenos ČHMÚ: ano  
Stupně povodňové aktivity I. II. III.
Vodní stav (cm) 280 330 400
Průtok (m³/s) 102 167 267
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 110 164 249 323 405 525 626
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) 17,2 8,67 4,53 2,39 1,26 0,707 0,337

Hlásné profily kat. C

V4 Hlásný profil Poznámka
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Hlásný profil kategorie C - Most na ul. Třinecká (D3), tok Rakovec457595   
Hlásný profil kategorie C - Železniční most u silnice 11/E75 (D2), tok Ropičanka54104154   
Hlásný profil kategorie C - Most u ZŠ ul. Pod Zvonek (D4), tok Šadovský p.70100130   
Hlásný profil kategorie C - Most před ústím VD Hrabina (D5), tok Hrabinka4085130   
Hlásný profil kategorie C - Most v oblasti u Lávky (D6), tok Hrabinka50100150   
Hlásný profil kategorie C - Most ul. Karvinská (D7), tok Dělnice306090   
Hlásný profil kategorie C - Most na ulici Střelniční - Polský Těšín (D8), tok Olše250310370   
Hlásný profil kategorie C - Lávka u parku Sikory (D1), tok Šadovský p.60120170   
Hlásný profil kategorie C - Smilovice (Ropičanka), tok Ropičanka160190220   
POVISync: 19.03.2020 09:56:07
 

Detailní informace o jednotlivých hlásných profilech

V5 Hlásný profil Poznámka
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Lávka u Parku Sikory, nábřeží Míru, tok Šadovský potok (D1) 49°44'6.340"N, 18°37'34.872"E 60 120 170
V6 Hlásný profil Poznámka
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Železniční most u silnice 11/E75, tok Ropičanka (D2) 49°42'31.223"N, 18°36'54.676"E 54 104 154
V7 Hlásný profil Poznámka
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Most na ulici Třinecká, tok Rakovec (D3) 49°43'27.192"N, 18°37'12.897"E 45 75 95
V8 Hlásný profil Poznámka
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Hlásný profil kategorie C – most u ZŠ na ulici Pod Zvonek, tok Šadovský potok (D4) 49°43'47.717"N, 18°36'55.625"E 70 100 130
V9 Hlásný profil Poznámka
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Most před ústím do VD Hrabina, ulice Lipová, tok Hrabinka (D5) 49°44'25.328"N, 18°35'56.504"E 40 85 130
V10 Hlásný profil Poznámka
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Hlásný profil kategorie C – most v oblasti u Lávky, ulice Slezská, tok Hrabinka (D6) 49°45'13.011"N, 18°36'41.725"E 50 100 150
V11 Hlásný profil Poznámka
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Hlásný profil kategorie C – most u čerpací stanice, ulice Karvinská, tok Dělnice (D7) 49°45'28.412"N, 18°36'41.202"E 30 60 90
V12 Hlásný profil Poznámka
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Hlásný profil kategorie C – most na ulici Střelniční, tok Olše (D8) 49°44'35.959"N, 18°37'44.368"E 230 300 360
V13 Hlásný profil Poznámka
I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Hlásný profil kategorie C – Smilovice, pohyblivý jez, tok Ropičanka 160
16,5 m3. s-1
190
26,4 m3. s-1
220
38,0 m3. s-1

Hydrologické údaje k vodnímu toku Ropičanka

V13 Stanice: Smilovice Vodní tok: Ropičanka Kategorie: C Říční kilometr: 8,02
Plocha povodí: - km² Nula vodočtu: - m n.m. Obec: Smilovice ORP: Třinec
Majitel: POD Přenos POD: ano Přenos ČHMÚ: ne  
Stupně povodňové aktivity I. II. III.
Vodní stav (cm) 160 190 220
Průtok (m³/s) 15,2 26 38
N-leté vody 1 2 5 10 20 50 100
(m³/s) 7,32 12,3 20,2 27,2 35 46,4 56,2
M-denní vody 30 90 180 270 330 335 364
(m³/s) - - - - - - -

Stav na tomto hlásném profilu konzultovat s PK obce Ropice resp. Střítež


² Metodický pokyn Odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, č. 15.