Důležité kontakty

O13 Název úřadu/organizaceadresa Oddělení, pověřená osoba, funkce na pracovišti Kontaktní údaje Poznámka
Český hydrometeorologický ústav
Pobočka Ostrava
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava - Poruba
Ústředna tel.: 596 900 111, fax: 596 910 289
ostrava@chmi.cz, www.chmi.cz
Při očekávaném vzniku 3. SPA nebo při 3. SPA nepřetržitá povodňová služba 24 hod.
V době mimo povodeň do 15 hod, max. do 19 hod
Ing. Dušan Židek Ředitel pobočky tel.: 596 900 205, zidek@chmi.cz
RNDr. Tomáš Řehánek, Ph.D. Vedoucí oddělení hydrologie tel.: 596 900 237, rehanek@chmi.cz
Oddělení meteorologie a klimatologie tel.: 596 900 219, fax: 596 910 284
lipina@chmi.cz
Přímý výkon správy toku -
Povodí Odry, s. p., Varenská 49
701 26 Ostrava
Závod Frýdek-Místek
Horymírova 2347
738 01 Frýdek-Místek
Ústředna tel.: 596 657 111, fax: 596 612 666
info@pod.cz, www.pod.cz

Ing. Jiří Pagáč VHD dispečink Stálá služba tel.: 596 612 222, fax: 596 612 666
jiri.pagac@pod.cz
Závod Frýdek-Místek tel.: 558 442 911, fax: 558 630 457
zavod.fm@pod.cz
Lesy ČR, státní podnik
Správa toků - oblast povodí Odry,
Frýdek-Místek
Ústředna tel.: 956 951 111, fax: 558 628 209,
GSM brána: 724 525 130, ost51@lesycr.cz

Ing. Vladimír Němčanský Vedoucí Správy toků tel.: 956 951 201, mobil: 724 523 951, Nemcansky.ost51@lesycr.cz
Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
Na obvodu 51, 703 00, Ostrava - Vítkovice
Ústředna tel.: 596 781 910, 596 781 911, 596 788 601
fax: 596 788 625, epodatelna.kvst@svscr.cz  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Ústředna tel.: 595 138 111, fax: 595 138 109 podatelna@khsova.cz
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát ČIŽP OSTRAVA
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
Ústředna tel.: 595 134 111, fax: 595 115 525 public_ov@cizp.cz
Hlášení havárií tel.: 595 134 111 (v době 7:00 - 15:30)
tel.: 731 405 301 (pouze mimo pracovní dobu)

Dekontaminace,
likvidace nebezpečného odpadu, toxické látky
OKD Rekultivace, akciová společnost,
IČO: 47676175
Dělnická 41/884
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje Územní odbor Frýdek - Místek,
E. Krásnohorské 322, 738 01 Frýdek - Místek
tel.: 558 638 427
Územní odbor Karviná,
Vydmuchov 209/8, 734 01 Karviná
tel.: 596 303 313
Zdravotnictví:
Nemocnice Český Těšín a.s.
Ostravská 783, 737 01 Český Těšín
Spojovatelka tel.: 558 769 211, fax: 558 736 599
Sekretariát ředitel tel.: 558 737 424
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
územní odbor Karviná,
hasičská stanice Český Těšín
Masarykovy sady 34 737 01 Český Těšín
npor. Ing. Pavel Haas Velitel stanice tel.: 950 713 011
Územní odbor Karviná Ostravská 883/3, 733 01 Karviná - Fryštát tel.: 950 711 011, sekretariat.ka@hzsmsk.cz
Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Náb. Míru 20, 737 01 Český Těšín
Policie ČR obvodní oddělení Český Těšín: Vedoucí oddělení:
npor. Bc. Petr Draslík
tel.: 558 731 800 fax: 558 712 567 kaoopctesi@mvcr.cz
Draslík: tel.: 974 734 710

Humanitární organizace Dobrovolnické centrum ADRA, Havířov VEDOUCÍ CENTRA Mgr. Hana Čadová Dlouhá třída 59a, 736 01 Havířov-Město
tel.: 732 509 400, hana.cadova@adra.cz

Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek Úřad Oblastního spolku ČČK 1. máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek,
tel.:  777 332 518, frydekmistek@cervenykriz.eu ředitelka: Jana Stanovská
Kafilérie REC, spol. s r. o.
Mankovice 120, 742 35 Nový Jičín
  tel.: 556 736 581, fax: 556 736 583

Tísňové linky

Centrální číslo tísňového volání 112
Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR 158
Městská policie 156

Poruchy

Název úřadu/organizace, adresa Oddělení, pověřená osoba, funkce na pracovišti Kontaktní údaje Poznámka
E.ON, s. r. o. Poruchová služba - elektřina - nonstop tel.: 800 22 55 77  
Poruchová služba - zemní plyn - nonstop tel.: 1239
ČEZ, a. s.
Smluvní partner:
Robert Hrycek,
Žižkova 139, Třinec
Poruchová linka tel.: 840 850 860  
RWE
Kontaktní místa:
Dvořákova 729/0,
738 01 Frýdek-Místek

nebo

Nádražní 1939/4,
733 01 Karviná
Zákaznická linka - nonstop tel.: 840 11 33 55 info@rwe.cz
Poruchová služba - zemní plyn - nonstop tel.: 1239
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava, a.s.,
Komorní 15,
737 01 Havířov 1
Zákaznická linka
PO-PÁ 07:30 - 18:00 hod.
tel.: 840 111 123  
Poruchová služba - nonstop tel.: 840 111 125
Český rybářský svaz
místní organizace Český Těšín
Akátová 640/14
737 01 Český Těšín
Sekretariát 558 712 598 sekretariat@rybarict.cz
Předseda (p. Milan Valica): 602 809 622 predseda@rybarict.cz
Hospodář (p. Karel Petrů): 604 324 591 hospodar@rybarict.cz
Jednatel (p. Marián Myrdacz): 736 131 671 jednatel@rybarict.cz
Vedoucí rybářské stráže (p. Richard Szeliga): 608 867 994 straz@rybarict.cz
Vedoucí mládeže (p. Miloš Drapa): 737 117 504 mladez@rybarict.cz
Čistotář vod (p. Martin Kolář): 605 413 565 cistotar@rybarict.cz