Charakteristika zájmového území

Katastrální území ORP Český Těšín se rozkládá na členitém území o rozloze necelých 45 km2 ve východní části Moravskoslezského kraje na hranicích s Polskou republikou. Územně sousedí s obcemi s rozšířenou působností Karviná, Havířov, Frýdek-Místek a Třinec. Na území ORP žije přes 26 000 obyvatel.

Z hlediska povodňové problematiky je na katastrálním území ORP Český Těšín dominantní vodní tok Olše ovlivňující území celého ORP Český Těšín. Dále jsou nebezpečné i další vodní toky - přítoky řeky Olše.

Olše je vodohospodářsky významný vodní tok a pravostranný přítok řeky Odry. Olše odvodňuje oblast na pomezí okresů Frýdek-Místek a Karviná v České republice a ve Slezském vojvodství v Polsku, přičemž z velké části (25,3 km) tvoří státní hranici mezi Českou a Polskou republikou. Délka toku je 99 km (72,8 km v ČR), plocha povodí má rozlohu 1118 km², z toho 639 km² na území ČR a průměrný průtok je cca 13,7 m 3 /s (u říčního kilometru 7,4) . Řeka jako jediný z pěti hlavních toků povodí (Odra, Opava, Moravice, Ostravice a Olše) nepramení na českém území, ale na území Polské republiky. Její pramen v nadmořské výšce okolo 909 m n. m. se nachází v prostoru polské obce Kamesznica a po 16 km toku Polskem se dostává na území ČR poblíž obce Bukovec. Odtud teče severozápadním směrem a do Odry se vlévá u Bohumína (v místní části Kopytova) v nadmořské výšce 190 m n. m. Geograficky Olše připadá k beskydské části povodí se všemi jeho atributy - s rozkolísanějšími průtoky vody a s horšími stabilitními poměry za povodní. Charakterem celkově patří Olše k beskydským tokům s vyšším sklonem dna, se strmými povodňovými vlnami a s méně stabilními směrovými poměry.

Na řece Olše je stanoveno záplavové území. Rozsah záplavových území odpovídá konfiguraci terénu nivních poloh a protipovodňovým opatřením, která byla na Olši v minulosti vybudována. Všechna dodnes provedená opatření na toku Olše zajišťují okolnímu území mimo stability trasy i ochranu před povodněmi. Nižší zabezpečenost (na Q20- Q50) mají jen některé části Českého Těšína. U rozptýlené zástavby ostatních menších obcí není zajištění ochrany před povodněmi doprovázeno většími problémy.

Dalšími významnými toky jsou například Rakovec, Sadový potok, Hrabinka, Kotovský potok a Kyšinec.

Na katastrálním území ORP Český Těšín se nachází několik vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením území zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů http://voda.gov.cz/portal/ a http://www.mapy.cz a z digitálního povodňového plánu Moravskoslezského kraje. 1


1 Mapy.cz, voda.gov, https://dppmsk.hzsmsk.cz/C3MclientWeb/servlet