A-6 DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ

Zvláštní povodně

Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií ( protržením) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může při stavbě nebo provozu vodního díla nastat:

  • Zvláštní povodeň typu 1 - vzniká protržením hráze vodního díla
  • Zvláštní povodeň typu 2 - vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních nebo výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody)
  • Zvláštní povodeň typu 3 - vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla

Vzhledem k značnému rozsahu území ohroženého zvláštními povodněmi, zejména u zvláštní povodně typu 1, která výrazně přesahuje stanovená záplavová území, je problematika zvláštních povodní řešena v Krizovém plánu Moravskoslezského kraje v přílohové části B. jednotlivými operačními plány.

Vodní díla I. a II. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu

Název vodního díla Název operačního plánu
Šance Ochrana území pod vodním dílem Šance před zvláštní povodní
Morávka Ochrana území pod vodním dílem Morávka před zvláštní povodní
Těrlicko Ochrana území pod vodním dílem Těrlicko před zvláštní povodní
Žermanice Ochrana území pod vodním dílem Žermanice před zvláštní povodní
Olešná Ochrana území pod vodním dílem Olešná před zvláštní povodní
Slezská Harta, Kružberk Ochrana území pod vodními díly Slezská Harta a Kružberk před zvláštní povodní

Vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu

Název vodního díla Název operačního plánu
Pocheň Ochrana území pod vodním dílem Pocheň před zvláštní povodní
Baška Ochrana území pod vodním dílem Baška před zvláštní povodní
Bartošovice Ochrana území pod vodním dílem Bartošovice před zvláštní povodní
Hlučín Ochrana území pod vodním dílem Hlučín před zvláštní povodní
Větřkovice Ochrana území pod vodním dílem Větřkovice před zvláštní povodní
Butovice Ochrana území pod vodním dílem Butovice před zvláštní povodní