A-2 VODNÍ TOKY A VODNÍ DÍLA

Významné vodní toky ve správě Povodí Odry, s.p.

Název toku VHP Staničení v km Délka Popis ohraničení toku
od do km Dolní hranice Horní hranice
Odra OV,SK -3,93 97,42 101,35 Státní hranice s Polskem Přítok Budišovky  
Budišovka SK 0 19,27 19,27 Ústí Pramen  
Luha SK 0 3,865 3,865 Ústí Přítok Rybník  
Jičínka SK 0 10,39 10,39 Ústí Přítok Zrzávky  
Husí potok SK 0 27,28 27,28 Ústí Pramen  
Sedlnice SK 0 23,67 23,67 Ústí Pramen  
Bílovka SK 0 23,7 23,7 Ústí Pramen  
Sezina SK 0 20,2 20,2 Ústí Pramen  
Lubina SK 0 28,67 28,67 Ústí Přítok Lomné  
Ondřejnice SK 0 19,093 19,093 Ústí Most Sklenov-Kozlovice  
Porubka OV 0 6,93 6,93 Ústí Koupaliště v Porubě  
Střední Opava KR 0 0,9 0,9 Ústí Přítok Bílé Opavy  
Opava OP,KR, OV 0 109,345 109,345 Ústí Soutok Černé a Střední Opavy  
Opavice KR 0 26,675 26,675 Ústí Most ve Spáleném  
Čižina OP 0 14,5 14,5 Ústí Přítok Tetřevského potoka  
Radynka OP 0 0,216 0,216 Ústí LB přítok Opavy, hr. tok  
Moravice OP,KR,VD SH 0 91,245 91,245 Ústí Přítok Bělokamenného potoka  
Podolský potok KR 0 6,215 6,215 Ústí Silniční most v Rýmařově  
Černý potok KR 0 20,21 20,21 Zátopa VD Sl.H. Pramen  
Lobník VD SH 0 16,08 16,08 Úchytná hráz VD Kružberk Pramen  
Hvozdnice OP 0 36,22 36,22 Ústí Pramen  
Bílá Ostravice VD FM 0 9,85 9,85 Soutok s Černou Pramen  
Černá Ostravice VD FM 0 9,625 9,625 Soutok s Bílou Pramen  
Ostravice OV, VD FM, FM 0 54,21 54,21 Ústí Soutok Černé a Bílé  
Řečice VD FM 0 6,7 6,7 Zátopa VD Šance Pramen  
Morávka FM,VD FM 0 29,24 29,24 Ústí Pramen  
Skalka VD FM 0 7,78 7,78 Zátopa VD Morávka Pramen  
Slavíč VD FM 0 6,87 6,87 Zátopa VD Morávka Pramen  
Mohelnice FM 0 13,1 13,1 Ústí Pramen  
Olešná FM,VD FM 0 21,3 21,3 Ústí Pramen  
Lučina OV,VD FM,FM 0 37,665 37,665 Ústí Pramen  
Orlovská Stružka OV 0 14,115 14,115 Ústí Odkal.nádrž Dolu Lazy  
Pasecký potok   0 1,738 1,738 hran. tok V k.ú. Šilheřovice  
Olše ČT 0.255 72,84 72,585 Hranice s Polskem Přítok Olešky  
Oleška ČT 0 2,012 2,012 Ústí po st. hranici s Polskem  
Bystrý potok ČT 0 3,82 3,82 Ústí po st. hranici s Polskem  
Lomná ČT 0 17,47 17,47 Ústí Pramen  
Líštnice ČT 4,395 4,9 0,505 hran. tok úsek v k.ú. Horní Líštná  
Tyra ČT 0 13,12 13,12 Ústí Pramen  
Ropičanka ČT 0 8,11 8,11 Ústí Jez Smilovice  
Stonávka ČT,VD FM 0 33,215 33,215 Ústí Pramen  
Petrůvka ČT 0 14,27 14,27 Ústí Hranice s PR  
Pština OP 0 0,856 2,006 3 hran. úseky V k. ú. Třebom  
3,96 4,2
4,39 5,3
Rudník OP 0 0,276 1,181 2 hran. úseky V k. ú. Sudice a Třebom  
2,86 3,675
Oldřišovský potok OP 4,65 5,2 3,675 2 hran.úseky V k. ú. Rohov a Sudice  
6,6 9,725
Celní potok OP 0 0,265 0,265 hran.úsek V k. ú. Rohov  
Strahovický potok OP 0 1,16 1,16 hran.úsek V k. ú. Rohov, PB přítok Oldřiš. pot.  
Hůrka OP 0 0,516 0,516 hran.úsek V k. ú. Píšť  
Píšťský potok OP 0 0,72 1,135 2 hran. úseky V k. ú. Píšť  
1,5 1,915
Ochoz OP 0 0,227 0,227 hran.úsek V k. ú. Píšť, PB přítok Píšťs. pot.  
Bažantí potok OP 0 0,707 0,707 hran. úsek V k.ú. Píšť, LB přítok Píšťs. pot.  
Osoblaha KR 0 19 19 hranice s PR Přítok Mušlov  
Hrozová KR 9,78 23,4 13,62 hran. úsek    
Biskupický potok KR 0 0,58 0,58 hran.úsek V k.ú. Město Albrechtice PB přítok Hrozové  
Pomezní potok KR 1,075 1,77 0,695 hran.úsek    
Zlatý potok KR 0 2,83 2,83 hranice s PR Po přítok Černého pot.  
Hvozd KR 0 0,1 0,1 hran.úsek V k.ú. Janov u Krnova  
Hraniční potok KR 0 0,42 3,45 2 hran. úseky V k.ú. Bartultovice  
0,56 3,59
Lesní potok KR 0 0,32 0,32 hran. úsek V k.ú. Arnultovice u Jindřichova, LP Hran.pot.  
Bartultovický potok KR 0 2,55 2,55 hran. úsek V k.ú. Bartultovice, PB přítok Hranič. pot  
Prudník KR 0 4,64 4,64 Ústí státní hranice  
Sádecký potok KR 0,92 1 1,6 2 hran. úseky    
2,9 4,42
Lužní potok KR 0 0,06 0,06 hran. úsek V k.ú. Hlinka LB přítok Sádeckého p.  
Zelený potok KR 0 0,05 0,05 hran. úsek PB přítok Prudníka v km 1,85  
Slovenský potok ČT 0 0,61 0,61 hran.úsek k.ú. Hrčava  
Gorilův potok ČT 0 0,2 0,2 hran.úsek k.ú. Hrčava  

březen 2008